OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNIH POSTUPAKA za prodaju i zamjenu nekretnina

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNIH POSTUPAKA za prodaju i zamjenu nekretnina

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

Sukladno Članku 10., stavak 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNIH POSTUPAKA
za prodaju i zamjenu nekretnina


1. 3316/2 i 3138/2 k.o. Bogović

Po završetku javnog natječaja za zamjenu cijele z.č. 3316/2 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 1869 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, put, površine 182 m2, objavljenog u Novom listu 27. lipnja 2021. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao do 12. srpnja 2021. godine, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da tijekom Natječaja zaprimljena jedna /1/ ponuda. Navedenom ponudom Općini Malinska – Dubašnica u zamjenu je ponuđena je cijela z.č. 3138/2 k.o. Bogović, upisana u z.k.ul. 1088 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, put, površine 182 m2. Pregledom ponude utvrđeno je da je ponuda kompletna sa svim traženim prilozima, te prihvatljiva prema kriterijima objavljenog natječaja. Ista je prihvaćena Odlukom Načelnika, te je sa ponuditeljem zaključen Ugovor o zamjeni nekretnina.

 

2. 178/147 i 178/151 k.o. Bogović

Po završetku javnog natječaja za prodaju cijele z.č. 178/147 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 1869 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, pašnjak, površine 65 m2 i cijele z.č. 178/151 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 1869 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, pašnjak, površine 37 m2, objavljenog u Novom listu 27. lipnja 2021. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao do 12. srpnja 2021. godine, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da tijekom Natječaja zaprimljena jedna /1/ ponuda. Pregledom ponude utvrđeno je da je ponuda kompletna sa svim traženim prilozima, te prihvatljiva prema kriterijima objavljenog natječaja. Ista je prihvaćena Odlukom Načelnika, te je sa ponuditeljem zaključen Ugovor o kupoprodaji nekretnina.

 

3. 2156/96 k.o. Bogović

Po završetku javnog natječaja za prodaju cijele z.č. 2156/96 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 11599 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, ukupne površine 233 m2, objavljenog u Novom listu 22. kolovoza 2021. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao do 02. rujna 2021. godine, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da tijekom Natječaja zaprimljena jedna /1/ ponuda. Pregledom ponude utvrđeno je da je ponuda kompletna sa svim traženim prilozima, te prihvatljiva prema kriterijima objavljenog natječaja. Ista je prihvaćena Odlukom Načelnika, te je sa ponuditeljima zaključen Ugovor o kupoprodaji nekretnina.

4. 178/194, 178/197 i 275/5 k.o. Bogović

Po završetku javnog natječaja za prodaju cijele z.č. 178/194 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 4389 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 96 m2, cijele z.č. 178/197 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 4389 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 10 m2 i cijele z.č. 275/5 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 2247 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 41 m2, objavljenog u Novom listu 27. lipnja 2021. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao do 12. srpnja 2021. godine, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da su tijekom Natječaja zaprimljene dvije /2/ ponuda. Prva ponuda odnosila se je na kupnju z.č. 178/194 k.o. Bogović, a druga ponuda na kupnju z.č. 178/197 k.o. Bogović i z.č. 275/5 k.o. Bogović. Pregledom ponuda utvrđeno je da su iste kompletna sa svim traženim prilozima, te prihvatljive prema kriterijima objavljenog natječaja. Iste su prihvaćene Odlukom Načelnika, te je sa ponuditeljima zaključen Ugovor o kupoprodaji nekretnina.

 

5. 8351/2 k.o. Malinska – Dubašnica

 

Po završetku javnog natječaja za prodaju cijele k.č. 8351/2 k.o. Malinska – Dubašnica, upisane u z.k.ul. 2897 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 15 m2, objavljenog u Novom listu 03. listopada 2021. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao do 18. listopada 2021. godine, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da tijekom Natječaja zaprimljena jedna /1/ ponuda. Pregledom ponude utvrđeno je da je ponuda kompletna sa svim traženim prilozima, te prihvatljiva prema kriterijima objavljenog natječaja. Ista je prihvaćena Odlukom Načelnika, te je sa ponuditeljem zaključen Ugovor o kupoprodaji nekretnina.

 

6. 223/G k.o. Bogović (Stan Vila Zora)

Po završetku javnog natječaja za prodaju za prodaju stana na adresi Obala 16, u naselju Malinska (objekt Vila Zora), u prizemlju stambeno-poslovne zgrade na grč. 223 k.o. Bogović, upisane z.k.ul. 2928 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, objavljenog u Novom listu 18. srpnja 2021. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao do 18. kolovoza 2021. godine, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da su tijekom Natječaja zaprimljene dvije /2/ ponude. Pregledom prve ponude utvrđeno je da je ponuda kompletna sa svim traženim prilozima, te prihvatljiva prema kriterijima objavljenog natječaja, dok druga ponuda ne sadrži sve sastavne dijelove propisane natječajem. Prva ponuda je prihvaćena Odlukom Općinskog Vijeća, te je sa ponuditeljem zaključen Ugovor o kupoprodaji nekretnine.

 

7. grč. 191, grč. 192, z.č. 2217/5, z.č. 2217/6 k.o. Sv. Anton

Po završetku javnog natječaja za zamjenu/prodaju cijele grč. 191 k.o. Sv. Anton, upisana u z.k.ul. 963 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, stvarne ukupne površine od 100 m2 i cijele grč. 192 k.o. Sv. Anton, upisana u z.k.ul. 803 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, stvarne ukupne površine od 167 m2, objavljenog u Novom listu 22. kolovoza 2021. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao do 06. rujna 2021. godine, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da tijekom Natječaja zaprimljena jedna /1/ ponuda. Navedenom ponudom Općini Malinska – Dubašnica u zamjenu je ponuđen je dio k.č. 2217/5 k.o. Sv. Anton, upisane u z.k.ul. 2412 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, u površini od 1 m2 i dio k.č. 2217/6 k.o. Sv. Anton, upisane u z.k.ul. 2412 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, u površini od 5 m2, a sve kako je prikazano na Geodetskoj situaciji stvarnog stanja terena, uz isplatu razlike vrijednosti nekretnina u iznosu od ukupno 137.630,00 kn. Pregledom ponude utvrđeno je da je ponuda kompletna sa svim traženim prilozima, te prihvatljiva prema kriterijima objavljenog natječaja. Ista je prihvaćena Odlukom Načelnika, te je sa ponuditeljem zaključen Ugovor o zamjeni nekretnina.

 

8. k.č. 3131/2 i 3131/3 k.o. Malinska – Dubašnica

Po završetku javnog natječaja za prodaju cijele k.č. 3131/2 k.o. Malinska – Dubašnica, upisana u z.k.ul. 2735 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, pašnjak, površine 108 m2 i zamjenu/prodaju cijele k.č. 3131/3 k.o. Malinska – Dubašnica, upisane u z.k.ul. 2735 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, pašnjak, površine 132 m2, objavljenog u Novom listu 04. srpnja 2021. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao do 19. srpnja 2021. godine, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da su tijekom Natječaja zaprimljene dvije /2/ ponude. Prva ponuda odnosila se je na kupnju k.č. 3131/2 k.o. Malinska – Dubašnica, a druga ponuda na zamjenu/prodaju cijele k.č. 3131/3 k.o. Malinska – Dubašnica. Pregledom ponuda utvrđeno je da su iste kompletne sa svim traženim prilozima, te prihvatljive prema kriterijima objavljenog natječaja. Iste su prihvaćene Odlukom Načelnika, te je sa ponuditeljima zaključen Ugovor o prodaji/zamjeni nekretnina.

 

9. dio k.č. 72/1 k.o. Bogović


Po završetku javnog natječaja za prodaju dijela z.č. 72/1 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 5532 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 12 m2, označenog na Geodetskom snimku, objavljenog u Novom listu 10. listopada 2021. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao do 14. listopada 2021. godine, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da tijekom Natječaja zaprimljena jedna /1/ ponuda. Pregledom ponude utvrđeno je da je ponuda kompletna sa svim traženim prilozima, te prihvatljiva prema kriterijima objavljenog natječaja. Ista je prihvaćena Odlukom Načelnika, te je sa ponuditeljem zaključen Ugovor o kupoprodaji nekretnina.


Pročelnik:
Neven Matuč

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA