Program predškole u Dječjem vrtiću

Program predškole u Dječjem vrtiću

Dječji vrtić Katarina Frankopan obavještava kako su otvorene prijave za upis u Program predškole u trajanju od 250 sati za djecu s mjestom prebivališta na području Grada Krka i općina Omišalj, Malinska – Dubašnica, Punat, Baška, Dobrinj i Vrbnik.

Program predškole namijenjen je djeci u godini dana pred polazak u školu, odnosno mališanima koji su do 01. rujna tekuće pedagoške godine navršili 5,5 godina, a neće pohađati redoviti vrtićki odgojno-obrazovni program. Program predškole je besplatan, a održavat će se u periodu od 14. veljače do 17. lipnja 2022. godine.

Prijave za upis djece u Program predškole zaprimaju se od 06. do 24. prosinca ove godine, i to poštanskim putem, slanjem prijave na adresu: Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan, Smokvik 7, 51500 Krk, s naznakom: Prijava djeteta za upis u program predškole. Poslana pošiljka mora sadržavati žig koji dokazuje da je u poštanskom uredu zaprimljena zaključno do 24. prosinca ove godine.

Uz prijavu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. obrazac prijave (može se preuzeti na: dvkf-krk.hr ili u prilogu ove obavijesti);
  2. potvrdu o prebivalištu djeteta (ne stariju od mjesec dana) ili presliku važeće osobne iskaznice djeteta;
  3. rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih;
  4. potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u vrtić (ne stariju od mjesec dana);
  5. za djecu s teškoćama u razvoju – mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajuće medicinske i druge nalaze, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka;
  6. obrazac inicijalnog razgovora (može se preuzeti na: dvkf-krk.hr ili u prilogu ove obavijesti);
  7. obrazac privole (može se preuzeti na: dvkf-krk.hr ili u prilogu ove obavijesti).

Rezultati upisa u program predškole objavit će se 10. siječnja 2022. na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Katarina Frankopan: dvkf-krk.hr.

OBAVIJEST O UPISU U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

OBRAZAC PRIJAVE ZA PROGRAM PREDŠKOLE

PRIVOLA RODITELJA ZA UPIS U VRTIĆ

OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR

 

Izvor:  Dječji vrtić Katarina Frankopan

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA