JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

KLASA: 350-02/19-01/29
UR. Br: 2142/05-04-03/1-21-136
Malinska, 06. prosinca 2021. godine

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica objavljuje


J A V N U R A S P R A V U
O PRIJEDLOGU VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA


Javna rasprava će se održati u razdoblju od 20. prosinca 2021. do 18. siječnja 2022. godine.

Za vrijeme trajanja Javne rasprave svi zainteresirani mogu izvršiti Javni uvid u izloženi Prijedlog plana radnim danom od 8,00 do 12,00 sati u sali prizemlja zgrade Općine Malinska-Dubašnica na adresi Lina Bolmarčića 22, Malinska.

Javno izlaganje će se održati u Školskoj sportskoj dvorani Osnovne škole Malinska-Dubašnica, Stipkino 7. dana 12. siječnja 2022. godine s početkom u 12,00 sati.

Zainteresirani mogu podnositi pismene primjedbe i prijedloge za vrijeme trajanja Javne rasprave od 20. prosinca 2021. do 18. siječnja 2022. godine.

Obzirom na epidemiju Covid-19 virusa u Republici Hrvatskoj za vrijeme trajanja Javnog uvida i za vrijeme javnog izlaganja osigurati će se važeće epidemiološke mjere.

PROČELNIK:
Neven Matuč


PRILOZI

PP_sazetak za javnost

PP_Obrazloženje

PP_Odredbe za provedbu

 

PP_1.Koristenje i namjena površina

PP_2.1. Prometni sustav

PP_2.2. Vodoopskrba

PP_2.3. Odvodnja otpadnih voda

PP_2.4. Energetski sustav

PP_3.1. Područja posebnih uvjeta koristenja

PP_3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju

PP_3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

PP_4.1. Građevinska podrucja – sjever

PP_4.2. Građevinska podrucja – jug

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA