Kriteriji za izgradnju gospodarsko – poljoprivrednih objekata

Kriteriji za izgradnju gospodarsko – poljoprivrednih objekata

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 021-05/21-03/5

URBROJ: 2142/05-01-21-13

 


Malinska, 17.studenog 2021.


 

Temeljem zaključka Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša u cilju omogućavanja izgradnje poljoprivrednih građevina izvan građevinskih područja naselja Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica obavještava sve zainteresirane da su u tijeku VII. izmjene i dopune PPU-a Općine Malinska-Dubašnica kojima će se omogućiti izgradnja poljoprivrednih građevina izvan građevinskog područja naselja prema naprijed navedenim kriterijima.

 


Kriteriji za izgradnju gospodarsko – poljoprivrednih objekata


 

1. Zahtjev za izgradnjom gospodarsko – poljoprivrednih objekta neće se prihvatiti ukoliko osoba koja ga podnosi nema prijavljeni OPG, obrt ili tvrtku za bavljenje poljoprivredom na prostoru općine Malinska – Dubašnica minimalno tri godine prije podnošenja zahtjeva.

2. Zahtjev se neće prihvatiti ukoliko OPG, obrt ili tvrtka uz koju se prilaže zahtjev za izgradnjom gospodarsko – poljoprivrednih objekta prema kalkulatoru za izračun Ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva koji je objavilo ministarstvo poljoprivrede na svojim web stranicama https://poljoprivreda.gov.hr/ ne ulazi u minimalno 3. razred ekonomske veličine. Pri izračunu vrijednosti u obzir ulaze samo poljoprivredne površine ili grla stoke koji se nalaze na prostoru općine Malinska – Dubašnica.

3. Ukoliko OPG ili obrt ulaze u 3. vrijednosni stupanj zbog djelatnosti bavljenja uzgojem puževa ili gljiva njihov zahtjev neće se prihvatiti.

4. Maksimalna tlocrtna površina objekta može bit 30 m², a visina 3,20 m.

5. Udaljenost građevine od morske obale ne može biti manja od 100m

6. Ukoliko je namjena objekta za čuvanje stoke ili peradi isti se ne smije izgraditi bliže od 100m od granice građevinskih područja i građevinskih zemljišta izvan građevinskog područja.

Svi zainteresirani koji udovoljavaju kriterijima mogu u pisanom obliku predati zahtjeve za izgradnju te vrste građevina.

Zahtjevi moraju biti upotpunjeni dokazima iz kriterija, a mogu se podnijeti neposredno u pisarnici općine, putem maila na info@malinska.hr ili putem pošte.

Krajnji rok za predaju zahtjeva nije određen datumom, jer nam još nije poznat, ali ne može biti iza zaključenja Javne rasprave koja će započeti najvjerojatnije do kraja godine, trajati će 30 dana, te će biti zaključena najvjerojatnije sredinom siječnje iduće godine.

Zahtjevi koji do zaključenja Javne rasprave ne budu upotpunjeni i predani na opisani način neće moći biti predmetom obrade postupka ovih izmjena PPU-a.


Pročelnik:

Neven Matuč, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA