Savjetovanje s javnošću – Proračun 2022.

Savjetovanje s javnošću – Proračun 2022.

Malinska, 12. studenoga 2021.

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje


JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Proračuna
Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu


Nacrt Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, izrađeni su na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti.
Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Proračuna da se odazove. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 12. do 30. studenoga 2021. godine.

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:

• osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
• poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
• e-mailom na adresu: luka.drpic@malinska.hr

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 30. studenoga 2021. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.

Pročelnik
Neven Matuč

 

 

 

  • Prijedlog proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA