Ispravak rang liste pristupnika natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2021./2022

Ispravak rang liste pristupnika natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2021./2022

Rezultati Natječaja za dodjelu stipendija u obrazovnoj godini 2021./2022 . objavljeni su 28. listopada 2021. Radi administrativne pogreške objavljuje se Ispravak rang liste pristupnika natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2021./2022, KLASA: 604-01/21-01/1, URBROJ: 2142/05-04-01/2-21-15 od 4. studenog 2021. godine.

 

Ispravak RANG LISTE 2021/22

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA