Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica

 

Dana 2. studenog 2021. godine u Elektronskom oglasniku javne nabave objavljena je obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica

 

Poveznica:  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5616094

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA