Interview s ravnateljicom Centra dr. Rudolfa Steinera, mr.sc. Dijanom Posavec o biodinamičkoj poljoprivredi

Interview s ravnateljicom Centra dr. Rudolfa Steinera, mr.sc. Dijanom Posavec o biodinamičkoj poljoprivredi

Biodinamičku poljoprivredu možemo predstaviti kao nad standard ekološkoj poljoprivredi. Kao takva je najstariji oblik uzgoja u svijetu koji je certificiran i ima najstariji i najzahtjevniji certifikat poljoprivredne proizvodnje.

O čemu se zapravo radi? Velika se pažnja poklanja očuvanju tla, povećanju humusa i organske mase za razliku od ekološke ili konvencionalne poljoprivredne proizvodnje koja nema takav fokus. Postoje biodinamički pripravci koji se izrađuju u određeno doba godine, od određenih biljaka i gdje se koriste ovojnice animalnog porijekla. Ako se krećete u tom smjeru, prvo morate biti certificirani ekološki proizvođač, zatim se ide na prijelazni period od dvije do tri godine, ovisno o tome što proizvodite prema kontroli biodinamike odnosno Demeteru.

Dakle, to je za one koji se profesionalno bave ovakvom vrstom uzgoja i koji proizvode za tržište. Ako ste hobist, imate svoj vrt i želite uzgajati hranu koja je puna životne, vitalne energije, jednostavno krenite s biodinamikom u svom vrtu, u svom nasadu ili pak voćnjaku. Na tu temu ima literature, a Centar dr. Rudolfa Steinera je podrška u svemu što vam treba, te vas savjetuju kako najlakše krenuti prema toj vrsti uzgoja.

Ono što je ljudima najviše poznato kod biodinamičkih principa jest pripravak 500, tzv. gnoj iz roga. Uvijek kada se kreće prema biodinamičkom načinu uzgoja, kreće se upravo s pripravkom 500 jer je on jedan od najvećih aktivatora tla. Zakapa se u zemlju iza Miholja, a vadi iza Uskrsa. Nakon što je pripravak spreman, dinamizira se u vodi i njime tretirate tlo. Pripravak 501 tj. kremen iz roga, radi se na sličan način, ali se zakapa u ljetnim mjesecima.

Ostalih 6 biodinamičkih pripravaka se rade i koriste kako bi se preparirao kompost. Svi znamo važnost komposta, ali ovdje nije riječ o „običnom“ kompostu, već o tzv. biodinamičkom, prepariranom kompostu. Pripravci se slažu u kompost, na određeni način.

Uz to se koristi i tzv. Sjetveni priručnik gdje se prati ciklus Mjesečevih mijena i ostalih planeta. Sadrži savjete i pravila za svaki mjesec tekuće godine, po danima, satima i povoljnim periodima za rad u vrtu i za rad s pčelama. Priručnik daje preporuku kada se npr. radi presadnja, kada se bere povrće za zimnicu jer će tada ono imati bolji i intenzivniji okus i duže će trajati i slično.
Prema Steineru razlikujemo četiri vrsta bilja, a to su biljke lista, biljke korijena, biljke cvijeta i biljke ploda. Pa se tako iz Sjetvenog priručnika vidi za svaki dan koje je najpovoljnije vrijeme rada s određenom biljkom. Na temelju toga, rađeni su i brojni znanstveni eksperimenti i dokazano je kako ipak ima razlike odnosno nije svejedno hoćete li npr. rotkvicu sijati u vrijeme lista, dane ploda, korijena ili cvijeta.

Steiner u svojim predavanjima cijelo vrijeme govori kako poljoprivrednik svoje imanje, bez obzira na veličinu, mora gledati kao jedan organizam koji ima svoje dijelove. Ti dijelovi su životinje, biljke i minerali na farmi, a u centru svega je čovjek. Nakon toga, proizvođači koji su krenuli u proizvodnju hrane prema njegovim metodama, željeli su istaknuti njihove proizvode od ostalih, pa tako 1928. godine nastaje prvi certifikat u svijetu uopće i to u sektoru poljoprivrede, u proizvodnji biodinamičke hrane. Riječ je o poznatom, svjetskom certifikatu, naziva Demeter. To je najstariji i zasigurno najstroži certifikat u ovom sektoru.

Centar dr. Rudolfa Steinera osnovan je 2007. godine kao ustanova od strane Međimurske Županije i Općine Donji Kraljevec jer se u Donjem Kraljevcu nalazi rodna kuća Rudolfa Steinera o kojoj Centar brine. Otkada je otkrivena, 1966. godine, rodna kuća Rudolfa Steinera ima veliku posjećenost ljudi iz različitih dijelova svijeta na što smo izričito ponosni. Referentni smo centar za biodinamičku poljoprivredu Republike Hrvatske, imamo podršku Ministarstva poljoprivrede za naš rad, a surađujemo i sa fakultetima i drugim ustanovama, županijama, gradovima i općinama pa ovim putem pozivamo sve zainteresirane da posjete naš Centar i Međimurje.

 


 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA