Konačna odluka o korištenju školske sportske dvorane  u školskoj godini 2021./2022.

Konačna odluka o korištenju školske sportske dvorane u školskoj godini 2021./2022.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKI NAČELNIK


KLASA: 372-03/21-02/1

URBROJ: 2142/05-03/1-21-24


Malinska, 16. rujna 2021.


Konačna odluka o korištenju školske sportske dvorane

u školskoj godini 2021./2022.


  1. Slijedom dogovora po prigovoru podnesenom na Odluku o korištenju školske sportske dvorane u školskoj godini 2021./2022., KLASA: 372-03/21-02/1, URBROJ: 2142/05-04-01/2-21-20 od 2.9.21., Općinski načelnik donosi Konačnu odluku o korištenju školske sportske dvorane u školskoj godini 2021./2022. kako slijedi:

 

Školska sportska dvorana šk. god. 2021./2022.

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
1. 14h30 – 16h NK Krk NK Krk NK Krk
2. 16h – 17h30 Kickboxing klub Malinska STK RK Omišalj Kickboxing klub Malinska STK STK Košarkaški klub Kickboxing klub Malinska STK
3. 17h30 – 19h Košarkaški klub RK Omišalj STK STK RK Omišalj MNK
4. 19h – 20h30 Petar Turčić Karate klub Krk Dorotea Gržetić Košarkaški klub Karate klub Krk Dorotea Gržetić Košarkaki klub
5. 20h30 – 22h MNK RK Omišalj Gabonjin RK Omišalj

TRUMM d.o.o.


  1. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da ovu Odluku objavi na web stranici Općine, da istu dostavi svim prijavljenim potencijalnim korisnicima u roku od osam (8) dana od dana donošenja te da pripremi ugovore o korištenju školske sportske dvorane u školskoj godini 2021./2022.


Općinski načelnik

Robert Anton Kraljić


Konačna odluka o korištenju školske sportske dvorane u školskoj godini 2021./2022. (PDF)

JAVNI POZIV za korištenje  ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE  u svrhu zadovoljenja javnih potreba

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA