Prijave za upis djece u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“

Prijave za upis djece u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“

Prijave za upis djece u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ (vrtići Krk, Omišalj, Njivice, Malinska, Vrh, Baška, Vrbnik, Polje, Punat) za pedagošku godinu 2021./2022. koja počinje 01.09.2021. vršit će se putem web aplikacije Upisi u dječje vrtiće putem NIAS sustava (e-Upisi) u razdoblju od 25. svibnja 2021. do 3. lipnja 2021. godine.

Preduvjet za korištenje web aplikacije Upisi u dječje vrtiće je posjedovanje vjerodajnice u sustavu e-Građani. Ukoliko nije korisnik sustava e-Građani, roditelj koji želi predati prijavu za upis djeteta u vrtić, mora u poslovnici FINA-e zatražiti pristup aplikaciji te ju osobno aktivirati.

Nakon odabira usluge na portal e-Građani (dostupnog na adresi https://gov.hr )prikazuje se početni ekran za prijavu korisnika u web aplikaciju Upisi u dječje vrtiće putem NIAS sustava.

Detaljne upute za kreiranje zahtjeva za upis djeteta u vrtić putem NIAS sustava nalaze se na mrežnoj stranici vrtića www.dvkf-krk.hr u izborniku „Upisi“.

Potrebna dokumentacija za prijavu (pojedini će se dokumenti automatski dohvatiti unutar NIAS sustava, u suprotnom postoji mogućnost prilaganja dokumenta u obliku privitka):


 • potvrdu o prebivalištu djeteta (ne stariju od mjesec dana) ili važeću osobnu iskaznicu djeteta
 • preslike osobnih iskaznica oba roditelja
 • rodni list djeteta (koje se upisuje) ili izvadak iz matice rođenih
 • potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u vrtić (ne stariju od mjesec dana)
 • za dijete roditelja invalida domovinskog rata-rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata – za dijete iz obitelji s troje ili više djece – rodne listove ili izvatke iz matice rođenih ostale malodobne djece
 • za djecu zaposlenih roditelja – Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja (ne starije od mjesec dana)
 • za roditelja koji je redovan učenik/student (smatrat će se da je zaposlen) – potvrdu škole/fakulteta o redovnom školovanju
 • za djecu s teškoćama u razvoju – dostaviti mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka
 • za dijete samohranog roditelja-izvadak iz matice rođenih roditelja (ne stariji od mjesec dana), smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju ( državna privremena alimentacija) ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 • za dijete u udomiteljskim obiteljima- rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb
 • za dijete koje živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima (roditelji korisnici socijalne pomoći CZSS, doplatka za djecu, djeca teško oboljelog roditelja):
  • preporuka Centra za socijalnu skrb,
  • Rješenje o pravu na doplatak za djecu ili zadnji izvadak banke na kojem je vidljiva uplata dječjeg doplatka (ne starije od mjesec dana),
  • liječnička dokumentacija i
 • ostale potvrde kojima se dokazuju činjenice dane u prijavi
 • ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju činjenice dane u prijavi.

 

Roditelji kojima je potrebna pomoć pri kreiranju Prijave za upis djeteta mogu se obratiti putem sljedećih elektroničkih adresa:

Evaluacija i obrada podataka zaprimljenih zahtjeva traje do 17. lipnja 2021. godine te će roditelji o daljnjim koracima upisa u vrtić biti pravovremeno obavješteni putem mrežne stranice vrtića www.dvkf-krk.hr.

Više o projektu Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove nalazi se na POVEZNICI.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA