Obavijest biračima

Obavijest biračima

U nedjelju, 16. svibnja 2021. provest će se izbori za župane, gradonačelnike i općinske načelnike te županijska, gradska i općinska vijeća. Biračka mjesta se otvaraju u 7,00 a zatvaraju u 19,00 sati.

Na izbore obavezno ponesite važeću osobnu iskaznica. Tamo ćete dobiti četiri listića – po jedan za izbor župana, (grado)načelnika te za izbor članova Županijskog i Gradskog odnosno Općinskog vijeća. Na njima ćete, ako želite da vam glas bude pravovaljan, zaokružiti broj ispred samo jednog od kandidata za župana, gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika kao i ispred naziva samo jedne liste za članove Županijskog i Gradskog odnosno Općinskog vijeća.

Svakako prije odlaska na biralište provjerite na koje morate otići. Ako vas tamo nema na popisu (to se može dogoditi ako ste nakon 5. svibnja kada su zaključeni popisi birača pa do dana izbora promijenili prebivalište ili ako vam je istekla osobna iskaznica), otiđite u matični ured Krk ili Malinsku po potvrdu za glasovanje.  REGISTAR BIRAČA (ON – LINE)

 

BIRAČKA MJESTA: 

  • Biračko mjesto broj 1:  Sveti Vid-Miholjice, Prostorije Društvenog doma Mate Justinić, Sveti Vid-Miholjice 44, na kojem će glasati birači s prebivalištem u mjestima Maršići, Sršići i Sveti Vid-Miholjice.

 

  • Biračko mjesto broj 2: Milovčići, Prostorije Društvenog doma Milovčići, na kojem će glasati birači s prebivalištem u mjestima Barušići, Kremenići, Ljutići, Milovčići, Oštrobradići, Sabljići, Strilčići, Sveti Anton, Sveti Ivan, Žgombići.

 

  • Biračko mjesto broj 3: Porat, Prostorije privatnog objekta Porat 5/A, kraj istezališta u lučici Porat, na kojem će glasati birači s prebivalištem u mjestu Porat: Novina, Porat, Žubra (parni brojevi od kbr. 62 / neparni brojevi od kbr. 63), Vantačići: Antona Bogovića, Črni pesak, Dubanjak, Duhljice, Odvojak črni pesak, II. odvojak črni pesak, Keruševo, Lišina, Maslinska, Matijaševo, Mihovilići, Miroslava Celebrina, Murvice, Odvojak lišine, Ograde, Ošišće, Podvornica, Prhovićeva, Rtić, Valica, Vantačići, Zelengaj, Žubra (parni brojevi do kbr. 60 / neparni brojevi do kbr. 61).

 

  • Biračko mjesto broj 4: Bogovići, Prostorije Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“, Bogovići, Stipkino 7, na kojem će glasati birači s prebivalištem u mjestima Milčetići: Bašćanska, Bodulska, Dobrinjska, Dubašljanska (parni brojevi do kbr. 10 / neparni brojevi do kbr. 15), Frana Supila, Ivana Milčetića Matine, Jadranska, Jamina, Jesenska, Kapela, Karinovo, Krčka, Lanišće, Mekotina, Milčetići, Odvojak riječke, Omišljanska, Poljička, Riječka (neparni brojevi od kbr. 31), Vlade Bagata, Zagrebačka, Zvezdan, Turčić: Turčić, Zidarići: Braće Turčić (svi parni brojevi / neparni brojevi od kbr. 15), Grič, Lončarovo, Mate Balote (parni brojevi), Riječka (parni brojevi od kbr. 14), Rova i Zidarići.

 

  • Biračko mjesto broj 5: Malinska, Prostorije Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, na kojem će glasati birači s prebivalištem u mjestima: Bogovići: 17. travnja, Branka Fučića (parni brojevi do kbr. 38 / neparni brojevi do kbr. 29), Dubašljanska (parni brojevi od kbr.12 do kbr. 48 / neparni brojevi od kbr. 17 do kbr. 55), Frankopanska, Istarska, Levanda (neparni brojevi), Lokvica, Mirka Radića, Mužini, Novo naselje, Odvojak 17. travnja, Odvojak Branka Fučića, Odvojak Stipkino, Pavus (parni brojevi), Pavus II., Pavus IV., Pavus VI., Petrlini, Podlokvić, Poljina, Stipkino, Svetog Apolinara (parni brojevi od kbr. 18 / neparni brojevi od kbr. 15), Malinska: Bok, Braće Turčić (neparni brojevi do kbr. 13), Branka Župana, Cuklićevo, Draga, Dražine, Dub, Dubašljanska (parni brojevi od kbr. 50 / neparni brojevi od kbr. 57), Haludovo, Ivana Milčetića Matine, Ivana Zajca, Jaz, Joakima Tončića, Kala, Kazimira Ostrogovića, Klarina, Kralja Tomislava, Krčkih iseljenika, Kvarnerska, Levanda (parni brojevi), Lina Bolmarčića, Ljudevita Gaja, Mate Balote (neparni brojevi), Mekotina, Mihovila Radića, Nedjeljka Karabaića, Nikole Tesle, Obala, Odvojak Kralja Tomislava, Odvojak Kvarnerske, Odvojak Slavka Pančića, Palih Boraca, Pionirska, Portić, Priko poja, Put Haludova, Rajska cesta, Riječka (parni brojevi do kbr. 12 / neparni brojevi do kbr. 29), Ruđera Boškovića, Samoborska, Slavka Pančića, Svetog Apolinara (parni brojevi do kbr. 16 / neparni brojevi do kbr. 13), Tina Ujevića, Vladimira Nazora, Vrtača, Radići: Branka Fučića (parni brojevi od kbr. 40 / neparni brojevi od kbr. 31), Grdine, Miroslava Krleže, Odvojak Grdine, Odvojak primorske, Pavus (neparni brojevi), Pavus I., Pavus III., Primorska, Put Radići, Radići.

 

Koga možete izabrati?

 

OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

Kandidacijske liste za izbor načelnika Općine

Kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Kandidacijske liste za izbor župana i zamjenika župana iz srpske nacionalne manjine

Kandidacijske liste članova Županijske skupštine

 


Izvor: Izbori.hr

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA