Projekt navodnjavanja polja Dubašnica: potpisan sporazum o financiranju idejnog projekta s agronomskom osnovom općine Malinska – Dubašnica

Projekt navodnjavanja polja Dubašnica: potpisan sporazum o financiranju idejnog projekta s agronomskom osnovom općine Malinska – Dubašnica

 

Danas je potpisom načelnika općine Malinska- Dubašnica Roberta Antona Kraljića i potpisom župana Primorsko goranske županije Zlatka Komadine iz travnja 2021. godine zaključen Sporazum o financiranju idejnog projekta s agronomskom osnovom naše Općine.

Navedenim, je ustvari započela konkretna provedba projekta navodnjavanja polja Dubašnica koji će se provoditi u suradnji s Hrvatskim vodama, a čime se stvaraju preduvjeti za intenziviranje poljoprivredne djelatnosti i proizvodnje autohtonog bilja i nasada, čime se dugoročno jača turistička i gospodarska konkurentnost Općine Malinska – Dubašnica te se osigurava održiv razvoj i dugoročna ekonomska uspješnost svih dionika uključenih u projekt. Osim navedenoga, stvara se dodatni turizmu komplementarni proizvod, omogućuje se izravno povezivanje poljoprivredne proizvodnje s potrošnjom (put od polja do stola) te se time jača otpornost našega gospodarstva na moguće buduće svjetske izazove i krize, pojeftinjuje se proizvodnja i krajnja cijena koštanja proizvoda zbog uklanjanja nepotrebnih posrednika u plasmanu proizvoda.

 

Kako je projekt pokrenut?

 

Podsjetimo, općina Malinska-Dubašnica je još tijekom 2018. godine naručila izradu podloge za razvoj poljoprivredne proizvodnje na području polja Dubašnica, a koju su u međuvremenu izradili stručnjaci Instituta za poljoprivredu i turizam iz Poreča. U toj je studiji provedena stručna analiza područja obuhvata, analizirana su njegova prirodna i društvena obilježja pa tako i obilježja samoga tla, klime, vegetacije i drugoga. Tim su dokumentima u konačnici postavljene osnovne pretpostavke organizacije budućeg poljoprivrednog poslovanja, uz davanje tehničko-tehnološkog opisa i preporuka buduće proizvodnje.Vrijednost projekta i financiranje njegove provedbe

 

Vrijednost projekta procijenjena je na na 18,6 milijuna kuna, a podrazumijeva izgradnju akumulacijskog sustava koji bi se punio atmosferskim vodama i »viškovima« iz vodocrpilišta Ponikve, odakle bi se voda dovodila do lokalnih poljoprivrednika, i to po povlaštenoj tarifi. Akumulacija će biti izgrađena na području K.O. Poljica, u suglasju s  gradom Krkom, čiju potporu za ovaj projekt imamo.

Projekt će se izmeđuostaloga financirati i iz fondova Europske Unije te proračuna općine Malinska – Dubašnica.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA