Objava kandidacijskih lista za lokalne izbore 2021.

Objava kandidacijskih lista za lokalne izbore 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICAO B A V I J E S T


 Obavještavamo sudionike lokalnih izbora za članove Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica te općinskog načelnika Općine Malinska-Dubašnica da je Općinsko izborno povjerenstvo Općine Malinska-Dubašnica dana 30. travnja 2021. godine utvrdilo pravovaljanost kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica i kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Malinska-Dubašnica te sastavilo Zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica kao i Zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog Općine Malinska-Dubašnica.

Zbirne liste objavljene su dana 30.04.2021. godine u 8:00 sati na oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica te će iste će biti objavljene na web stranici Općine Malinska-Dubašnica (www.malinska.hr), te u Novom listu od 01. svibnja 2021. godine.

Vremenom prve objave započinje teći rok od 48 sati za podnošenje prigovora.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Prilozi:


1. Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
2. Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista  za izbor članova Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
3. Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor Općinskog načelnika Općine Malinska-Dubašnica

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA