Obavijest o ishodu natječajnog postupka za zamjenu nekretnina

Obavijest o ishodu natječajnog postupka za zamjenu nekretnina

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

Jedinstveni upravni odjel

 

Klasa: 944-01/20-03/3

Ur.broj: 2142/05-04-03/2-21-41

Malinska, 15. travnja 2021. godine

 


OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

za zamjenu nekretnina


Po završetku javnog natječaja za zamjenu cijele z.č. 178/193 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 1869 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, parkiralište, površine od 155 m2, objavljenog u Novom listu 28. veljače 2021. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao do 15. ožujka 2021. godine u 12:00 h, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da tijekom Natječaja zaprimljena jedna /1/ ponuda.

Navedenom ponudom Općini Malinska – Dubašnica u zamjenu je ponuđena je cijela z.č. 197/1 k.o. Bogović, upisana u z.k.ul. 3471 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, ulica, površine 58 m2 i 1/3 dijela z.č. 283/8 k.o. Bogović, upisana u z.k.ul. 5808 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk. Pregledom ponude utvrđeno je da je ponuda kompletna sa svim traženim prilozima, te prihvatljiva prema kriterijima objavljenog natječaja. Ista  je prihvaćena Odlukom Vijeća Općine Malinska – Dubašnica, te je sa ponuditeljima zaključen Ugovor o zamjeni nekretnina.


                                                                                                          v.d. Pročelnika:

                                                                                                            Ivana Dubrović

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA