Rezervirana parkirna mjesta

Rezervirana parkirna mjesta

 

(Izvadak iz Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama)


“Članak 10.

(1) Povlaštena rezervirana parkirna mjesta i rezervirana parkirna mjesta odobravaju se po zahtjevu korisnika na rok od godinu dana.

(2) Na zahtjev korisnika rok iz stavka 1. ovog članka može se produžiti.

(3) Povlašteno rezervirano parkirno mjesto ako za to postoje uvjeti može se odobriti tijelima Općine Malinska-Dubašnica, te fizičkim osobama-obrtnicima vlasnicima ili korisnicima poslovnog prostora odnosno stambenog objekta a kojima je sjedište odnosno prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica.

(4) Rezervirano parkirno mjesto ako za to postoje uvjeti može se odobriti fizičkoj osobi-obrtniku vlasniku ili korisniku poslovnog prostora odnosno stambenog objekta kojemu je područje obavljanja djelatnosti ili prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica.

(5) Rezervirano parkirno mjesto ako za to postoje uvjeti može se odobriti pravnoj osobi kojoj je sjedište na području Općine Malinska-Dubašnica.

(6) Osobama istog kućanstva ili obitelji mogu se odobriti najviše dva povlaštena rezervirana parkirna mjesta, osim izuzetno ukoliko nema drugih zahtjeva moguće je odobriti dodatno parkirno mjesto.

(7) Sva rezervirana parkirna mjesta izdat će se u krugu od najviše 100 m od mjesta na kojem se nalazi poslovni ili stambeni prostor.

(8) Zabranjeno je neovlašteno zaustavljanje i parkiranje na rezerviranim parkirnim mjestima iz ovog članka.

(9) Za parkirna mjesta iz ovog članka plaća se naknada koja je prihod Organizatora parkiranja.

(10) Zahtjev iz stavka 1. neće se razmatrati ukoliko podnositelj zahtjeva ima nepodmirena dugovanja prema Organizatoru parkiranja i prema Općini Malinska-Dubašnica.

(11) Hrvatski ratni vojni invalidi te invalidi s utvrđenih 50% invaliditeta i više, imaju pravo na 50% popusta na naknadu za korištenje rezerviranih parkirnih mjesta iz ovog članka.

(12) Pravo prvenstva na korištenje parkirnog mjesta ovog članka ostvaruje raniji (posljednji) korisnik parkirnog mjesta koji je na vrijeme predao uredan zahtjev.”

Visina naknade za parkirno mjesto utvrđena je cjenikom usluga parkinga. U visinu naknade za parkiranje uključen je i porez na dodanu vrijednost.

Povlašteno rezervirano parkirno mjesto – 400,00 kn/godina

Rezervirano parkirno mjesto – 600,00 kn/godina


 


Obrazac zahtjeva za parkirno mjesto: ZAHTJEV ZA PARKIRNO MJESTO (DOC)

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA