Obavijest o ishodu natječajnog postupk za zamjenu nekretnina

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

 

Klasa: 944-01/20-03/2

Ur.broj: 2142/05-04-03/2-21-33

 

Malinska, 18. siječnja 2021. godine

 


OBAVIJESTO ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

za zamjenu nekretnina


 

 

 

Po završetku javnog natječaja za zamjenu z.č. 1605/2 k.o. Sv. Anton, upisane u z.k.ul. 1144 Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, šuma, katastarski evidentirane površine od 6736 m2 i z.č. 1822 k.o. Sv. Anton, upisane u z.k.ul. 1065 Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišniknjižni odjel Krk, šuma, katastarski evidentirane površine od 1302 m2, u vanknjižnom vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica, objavljenog u Novom listu 27. prosinca 2020. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao do 11. siječnja 2020. godine u 12:00 h, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da tijekom Natječaja zaprimljena jedna /1/ ponuda.

Navedenom ponudom Općini Malinska – Dubašnica u zamjenu je ponuđena je k.č. 4197/2 k.o. Malinska – Dubašnica, upisana u z.k.ul. 557 kod Općinskog suda u Crkvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, pašnjak, površine 284 m2. Pregledom ponude utvrđeno je da je ponuda kompletna sa svim traženim prilozima, te prihvatljiva prema kriterijima objavljenog natječaja. Ista prihvaćena Odlukom Načelnika, te je sa ponuditeljem zaključen Ugovor o zamjeni nekretnina.

 

Pročelnik: Bernard Cvelić

 

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.