Obavijest o radu reciklažnih dvorišta i odvozu otpada u vrijeme praznika

Obavijest o radu reciklažnih dvorišta i odvozu otpada u vrijeme praznika

Obavijest o radu reciklažnih dvorišta i odvozu otpada u vrijeme praznika:

U subotu 26.12 je državni praznik i taj dan:

–          Neće biti odvoz biootpada

–          Reciklažna dvorišta su zatvorena

Petak 01.01.2021. državni praznik i taj dan:

–          Neće biti odvoza žute kante (plastika)

–          Reciklažna dvorišta su zatvorena

Sve ostale dane radimo prema zimskom radnom vremenu.

Ispred svakog reciklažnog dvorišta nalaze se posude za odlaganje kao i zeleni otoci za sve one korisnike koji imaju potrebu za odlaganje otpada izvan sustava od vrata do vrata.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA