Vijesti iz Komunalnog društva Dubašnica

U središtu Malinske u tijeku je gradnja budućega Interpretacijskog centra maritimne baštine. U isto vrijeme djelatnici KD Dubašnica prionuli su uređenju pasare Božjan koja je u vlasništvu Općine Malinska- Dubašnica, a sagrađena je Malinskoj prije 90 godina. Božjan će biti jedan od izložaka Interpretacijskog centra.

■ ■ ■

U izradi je projektna dokumentacija za gradnju prvih 49 metara lukobrana, naručena kod projektne kuće NFO iz Zagreba. Na lukobranu će se sagraditi istezalište za
čamce i ugraditi Molok kontejneri za potrebe luke. U tijeku je i izrada videonadzora za područje lukobrana.

■ ■ ■

Potpisan je ugovor s tvrtkom VISINA DIR d. o. o. za nabavku multifunkcionalnog vozila za razne potrebe zajedno s pripadajućim priključcima. Cijena vozila je 530
tisuća kuna bez PDV-a.

■ ■ ■

Na čekanju je izrada geodetskog rješenja parkinga za područje Aleja – Ribarsko selo, preuzeto od Primorsko-goranske županije. Ako se riješe svi administrativni problemi,
parkiralište će se pustiti u rad u 2021. godini.

I. PETRŠORIĆ

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.