Vijesti iz Komunalnog društva Dubašnica

Vijesti iz Komunalnog društva Dubašnica

U središtu Malinske u tijeku je gradnja budućega Interpretacijskog centra maritimne baštine. U isto vrijeme djelatnici KD Dubašnica prionuli su uređenju pasare Božjan koja je u vlasništvu Općine Malinska- Dubašnica, a sagrađena je Malinskoj prije 90 godina. Božjan će biti jedan od izložaka Interpretacijskog centra.

■ ■ ■

U izradi je projektna dokumentacija za gradnju prvih 49 metara lukobrana, naručena kod projektne kuće NFO iz Zagreba. Na lukobranu će se sagraditi istezalište za
čamce i ugraditi Molok kontejneri za potrebe luke. U tijeku je i izrada videonadzora za područje lukobrana.

■ ■ ■

Potpisan je ugovor s tvrtkom VISINA DIR d. o. o. za nabavku multifunkcionalnog vozila za razne potrebe zajedno s pripadajućim priključcima. Cijena vozila je 530
tisuća kuna bez PDV-a.

■ ■ ■

Na čekanju je izrada geodetskog rješenja parkinga za područje Aleja – Ribarsko selo, preuzeto od Primorsko-goranske županije. Ako se riješe svi administrativni problemi,
parkiralište će se pustiti u rad u 2021. godini.

I. PETRŠORIĆ

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA