Obavijest o ishodu natječajnog postupka za prodaju stana (VILA ZORA)

Obavijest o ishodu natječajnog postupka za prodaju stana (VILA ZORA)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

     OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Klasa: 943-02/20-02/1

Ur.broj: 2142/05-04-03/2-20-22

Malinska, 02. prosinca 2020. godine

 


OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

za prodaju stana


Po završetku javnog natječaja za prodaju stana na adresi Obala 16, u naselju Malinska (objekt Vila Zora),  u prizemlju stambeno-poslovne zgrade na grč. 223 k.o. Bogović, upisane z.k.ul. 2928 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, u zemljišnim knjigama upisan kao: „1. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), Osim stana u prizemlju koji je izuzet iz nacionalizacije i to baš sobe br.1 s istočne strane ulaza, kuhinje sa ostavom, sobe br.III, te prostora za kupaone i gdje je ranije bila cisterna, te stepenica koje vode u podzemnu prostoriju kao i podrum uz pravo korištenja ulaza sa istočne strane hodnika i produžetka, te nužnika zgrade, vlasništvo Juranić Ivana od Tome, s prijašnjeg korisnika Općine Krk OPĆINA MALINSKA“ objavljenog u Novom listu 15. studenog 2020. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao do 30. studenoga 2020. godine u 12:00 h, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da tijekom Natječaja nije zaprimljena nijedna ponuda.

 

Pročelnik:

Bernard Cvelić

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA