Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Nacrt prijedloga Proračuna za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Nacrt prijedloga Proračuna za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu.

Objavljuje se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Nacrt prijedloga Proračuna za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu.

 


PRORAČUN 2021. – SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Malinska, 13. studenoga 2020. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine” broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA