SUSTAV NAVODNJAVANJA POLJA MALINSKA DUBAŠNICA KOJE FINANCIRA EUROPSKA UNIJA

SUSTAV NAVODNJAVANJA POLJA MALINSKA DUBAŠNICA KOJE FINANCIRA EUROPSKA UNIJA

Općina Malinska Dubašnica je na sastanku održanog u općinskoj Vijećnici dobila potporu Hrvatskih voda, Ponikvi te Primorsko Goranske županije radi provedbe projekta navodnjavanja polja Malinska Dubašnica. Projekt je vrijedan 18.658,426 kn gdje se dio od 85% posto troškova pokriva iz fonda Europske unije a preostali dio od 15% iz Državnog proračuna.

Ovim obuhvatom bi se omogućilo svim vlasnicima odnosno korisnicima poljoprivrednih zemljišta da na svoje proizvodno tlo dobiju vodu odnosno priključak za bavljenje poljoprivrednih djelatnosti u konačnici besplatno te bi budući trošak bio eventualna potrošnja vode i to po povlaštenoj tarifi koje je Ponikve voda d.o.o. voljna ispoštovati.

Područje koje obuhvaća ovaj projekt se nalazi u prilogu dolje:Područje otoka Krka ima relativno velike površine pogodne za razvoj poljoprivrede, većinom unutar manjih ili većih krških polja. Dosadašnjim razvojem projektne dokumentacije prepoznata su područja Vrbničkog polja, Baškog polja i područja Velikog i Malog luga uz jezero Ponikve. Ulaskom Hrvatske u EU, stvoreni su uvjeti za korištenjem sredstava Fonda za ruralni razvoj za potrebe projektiranja i izgradnje novih sustava navodnjavanja. Navedeno je uz jasne potencijalne korisnike i raspoloživo djelomice zapušteno poljoprivredno zemljište dalo dodatni poticaj za realizaciju projekta navodnjavanja u Općini Malinska-Dubašnica na otoku Krku.

Područje polja Dubašnica nalazi se u zaleđu naselja Vantačići i Porat u Općini Malinska- Dubašnica. Prema odredbama prostornog plana općine radi se o poljoprivrednim površinama većim od 100 hektara, čije tlo ima klasifikaciju kao vrijedno poljoprivredno tlo (P2) te se može koristit isključivo za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Ukupne je procijenjeno da se unutar polja Dubašnica nalazi 134 hektara od čega je 32 hektara predviđeno za razvoj sustava navodnjavanja.

Općina Malinska-Dubašnica je tijekom 2018. godine naručila, a Institut za poljoprivredu i turizam-Poreč izradio Podlogu za razvoj poljoprivredne proizvodnje na području polja Dubašnica. U istoj je provedena analiza područja obuhvata, analizirana prirodna i društvena obilježja (tlo, klima,vegetacija i dr.), postavljene osnovne pretpostavke organizacije budućeg poslovanja te dan tehničko –tehnološki opis buduće proizvodnje. Navedeni podaci i obrade predstavljaju temeljne odrednice za izradu idejnog tehničkog rješenja budućeg sustava navodnjavanja te izradu predinvensticijske studije. Odabirom idejnog tehničkog rješenja uz pretpostavku ekonomske i financijske opravdanosti stvaraju se uvjeti za realizaciju ovog projekta.

 

Model na koji bi se ovaj projekt izveo je način akumuliranja vode točnije izgradio bi se akumulacijski sistem koji se puni tijekom viška vode iz vodovoda Ponikve gdje se kasnije većim dijelom gravitacijskim putem te manjim dijelom pomoću pumpi dostavlja do krajnih korisnika ujedno ovaj model akumulacije je i uvjet da Europska unija sufinacira ovaj projekt.

Slijedeći veliki korak koji se mora provesti je anketa između vlasnika odnosno korisnika prikazanog područja u grafičkom prilogu koji će svojim mišljenjam otvoriti vrata ovom projektu budućnost proizvodnje „verdure“ domaće proizvodnje.

 


 

Dražen Purić

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA