Pola milijuna kuna dodatnih ulaganja u vodovodnu infrastrukturu

Pola milijuna kuna dodatnih ulaganja u vodovodnu infrastrukturu

Osim EU-projekta izgradnje kanalizacijskoga sustava, u Općini Malinska-Dubašnica intenzivno se radi i na ostalim komunalnim projektima koji su od strateške važnosti za razvoj i podizanje kvalitete života. Uz ranije ugovorene investicije, u posljednjih godinu dana dodatnih 500 tisuća kuna uloženo je u vodovodnu mrežu.

Već gotovo tri godine, točnije od 23. listopada 2017. godine, na otoku Krku provodi se megaprojekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, financiran pretežito bespovratnim EU sredstvima. Vrijednost tog projekta na području Općine Malinska-Dubašnica iznosi 88,4 milijuna kuna. Radovi teku planiranom dinamikom, a na cijelome otoku trebali bi se završiti do 23. travnja sljedeće godine.

Nije na odmet podsjetiti da je u sklopu toga Projekta u Općini Malinska-Dubašnica predviđena izgradnja 16 kilometara fekalne kanalizacije, rekonstrukcija 11,5 kilometara vodovodne mreže, te izgradnja 10 crpnih stanica (šest u naseljima Porat i Vantačići, te četiri u Svetom Vidu). Također, dogradit će se i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Malinska (Ćuf ), koji će biti sekundarnog, biološkog stupnja pročišćavanja, ukupnog kapaciteta od 25 000 ES. Bit će namijenjen pročišćavanju otpadnih voda Njivica i Malinske, te naselja Porat, Vantačići i Sveti Vid-Miholjice.

 

Na sustav za pročišćavanje otpadnih voda moći će se priključiti neka ruralna područja

 

Kako ističe Ivica Plišić, direktor Ponikava, na području Općine Malinska-Dubašnica već je odrađen velik dio posla. U Svetom Vidu sva je kanalizacijska mreža gotova pa su već počela priključivanja korisnika na sagrađeni kanalizacijski sustav. U naselju Sv. Vid je 288 novopriključenih, Porat ima 163, a Vantačići 480 novih priključaka. U naseljima Porat i Vantačići polaganje kanalizacijskih cijevi također je pri kraju. Preostale su još samo dvije ulice koje će se dovršiti do kraja godine. Također, proveden je natječaj i izabran izvođač za izgradnju pročišćivača na Ćufu. Priključivanje na kanalizacijski sustav korisnicima se omogućuje postupno, kada se na njihovom području steknu uvjeti za to, o čemu Ponikve šalju pisane obavijesti na kućne adrese korisnika. Za Općinu Malinska-Dubašnica ovaj je projekt od iznimne važnosti i zbog toga što će omogućiti da se na sustav za pročišćavanje otpadnih voda priključe i neka ruralna područja. To će u tim naseljima biti velik poticaj za razvoj poljoprivrednog, ruralnog turizma, kao oblika turističke privrede s vrlo visokim potencijalom za daljnji napredak. Što se vodoopskrbe tiče, planiranih 11,5 kilometara vodovodne mreže već je rekonstruirano. Štoviše, plan je i premašen. Naime, sagrađeni su i oni dijelovi vodovodne mreže koji nisu bili predviđeni EU-projektom, ali je postojala potreba za njihovom izgradnjom. U to proširenje vodovodne mreže, u naseljima Porat, Vantačići i Sveti Vid, Ponikve su u posljednjih godinu dana uložile dodatnih 500 tisuća kuna. Zahvaljujući i toj investiciji, na vodoopskrbni sustav u Općini Malinska-Dubašnica trenutačno je priključeno 6428 korisnika, 128 više nego lani. Zahvaljujući još jednom krčkom megaprojektu – projektu vodoopskrbe otoka Krka, pokrenutom 2000. godine, gubici vode u otočnom vodovodnom sustavu i dalje iznose samo 18 posto, što je najbolji rezultat u Hrvatskoj. Istodobno, tim su projektom nestašice vode na otoku Krku postale prošlost, čak i u razdobljima vršnih opterećenja tijekom ljeta. Isporuka dovoljnih količina vode nije bila upitna ni ove godine, koju je obilježio i jedan kuriozitet. Naime, u prvih osam mjeseci na otoku je Krku ukupno isporučeno 14 posto manje vode nego u istom razdoblju prošle godine (kao što je prikupljeno i 15 posto manje otpada), što je izravna posljedica pandemije koronavirusa i smanjenja broja turista koji su ove godine boravili na otoku Krku.

 

Preduvjet za daljnji gospodarski razvoj

Radovi na izgradnji kanalizacijske i vodovodne infrastrukture obavljaju se planiranom dinamikom. Podsjećam da je u ožujku prošle godine potpisan aneks Ugovora ovog EU-projekta, čime je omogućeno i polaganje DTK mreže. I taj dio infrastrukturnih zahvata u Općini Malinska-Dubašnica je u završnoj fazi, tj. već je postavljeno 95 posto od planiranih 12,2 kilometra DTK instalacija. Zahvaljujući dosad učinjenom, na području Općine Malinska-Dubašnica, do 15. lipnja, kada su radovi obustavljeni zbog ljetne stanke, u funkciju je stavljen ukupno 931 novi priključak. Sukladno ugovornim odredbama, i ove godine radovi će se nastaviti 15. rujna. Dakle, preostaje još sedam mjeseci posla, do 23. travnja sljedeće godine, do kada bi se cijeli projekt trebao dovršiti. Za otok Krk bit će to još jedan iznimno velik i važan iskorak u unaprjeđenju komunalnog standarda, podizanja kvalitete života i stvaranja preduvjeta za daljnji gospodarski razvoj, istaknuo je Plišić.

 

Voda zdravstveno ispravna

U sklopu sustava samokontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju (HACCP), laboratorij Ponikve voda d. o. o. prošle je godine analizirao 88 uzoraka vode iz vodoopskrbne mreže Općine Malinska-Dubašnica, a u prvih osam mjeseci ove godine njih još 56, dok je Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a tijekom prošle i ove godine analizirao ukupno 24 uzorka.

Prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju, svi uzorci bili su sukladni propisanim parametrima, a jedino je tijekom ljetnih mjeseci došlo do odstupanja od MDK vrijednosti za parametar temperature. Budući da do odstupanja u tom parametru dolazi gotovo svakog ljeta, Ponikve voda d. o. o. su od Ministarstvo zdravstva zatražile (i dobile) odobrenje za to odstupanje.

 

Novi poluukopani setovi

Već 15 godina, na području Općine Malinska-Dubašnica, kao i u ostalim dijelovima otoka Krka, provodi se projekt ekološki zasnovanog sustava gospodarenja otpadom. Posljednje dvije godine na cijelom općinskom području uspostavljen je i sustav prikupljanja otpada ”od vrata do vrata”, a u funkciji je i općinsko reciklažno dvorište koje izvrsno funkcionira. Naime, usluge reciklažnog dvorišta iz godine u godinu koristi sve veći broj građana koji time na pravilan i ekološki prihvatljiv način zbrinjavaju kućni glomazni otpad pokazujući na taj način sve viši stupanj ekološke osviještenosti. U tijeku je i uređenje tzv. zelenih otoka, namijenjenih prvenstveno onim građanima čiji se otpad zbog nepristupačnosti ne može prikupljati „od vrata do vrata”, kao i povremenim stanovnicima i gostima, koji s otoka odlaze u dane kada nema odvoza otpada. Nadzemni spremnici sa „zelenih otoka” zamjenjuju se polupodzemnim setovima, s pet jedinica:

  •  SMEĐI za biootpad
  • SIVI za staklo
  • PLAVI za papir/karton/tetrapak
  • ŽUTI za plastiku/sitni metal te
  • ZELENI za otpad koji se ne može razvrstati.

Vrijednost investicije nabave i ugradnje iznosi 570 tisuća kuna. Poluukopani setovi dodatni su iskorak u modernizaciji sustava jer zauzimaju manje mjesta od dosadašnjih, pozitivno utječu na estetiku prostora, te smanjuju neugodne mirise. Od predviđenih šest lokacija na području Općine Malinska-Dubašnica, poluukopani setovi dosad su postavljeni na četiri lokacije: u središtu Malinske (Markat), Svetom Vidu, Vantačićima i Portu. Iz Ponikava poručuju da će se preostala dva seta postaviti do kraja godine. Većina korisnika pozitivno je reagirala na nove poluukopane setove i pravilno ih koristi. Sporadično, ipak se događa da pojedinci ostavljaju vrećice i izvan spremnika pa iz Ponikava apeliraju na građane da pravilno postupaju. Također ističu da sav otpad koji ne ulazi u otvor poluukopanih setova spada u kategoriju glomaznoga otpada, te podsjećaju građane da takav otpad mogu besplatno odložiti na općinskom reciklažnom dvorištu, u Ulici Stipkino.

 

Poskupljenje odvoza otpada – neizbježno

U skladu sa zakonskom obvezom, od početka ove godine Ponikve su počele s odvozom nerazvrstanog otpada u regionalni centar na Marišćini. Radilo se tek o minimalnim količinama pa to nije utjecalo na cijenu usluge. Međutim, kako je najavio direktor Plišić, od 15. listopada na Marišćinu će se odvoziti sav otočni nerazvrstani otpad (ZELENI SPREMNICI), tako da se podizanje cijene neće moći izbjeći, osobito stoga što je deponiranje nerazvrstanog otpada na Marišćini poskupjelo za dva i pol puta, te će se sada plaćati 1180 kuna po toni. – Zahvaljujući činjenici da se na Krku trenutačno odvojeno prikuplja 60 posto otpada, Krčanima će to poskupljenje biti mnogo manje nego drugim građanima u okruženju. Primjerice, 2018. godine, četveročlane obitelji na Krku i u Rijeci za odvoz otpada plaćale su podjednak iznos – 50 kuna. U Rijeci je u međuvremenu ta usluga porasla na 100 kuna, a s najavljenim novim poskupljenjem, povećat će se na oko 150 kuna. Na otoku Krku, predviđamo, to će povećanje ići sa sadašnjih 50 kuna na najviše 90 kuna. Građani Krka tako će „naplatiti” svoj dugogodišnji trud i napore koje, zajedno s krčkim lokalnim samoupravama i Ponikvama, ulažu u neprekidno poboljšanje našeg sustava gospodarenja otpadom, pojasnio je Plišić.

 

Završena rekonstrukcija kompostane

U kolovozu prošle godine sklopljen je ugovor o rekonstrukciji kompostane na odlagalištu Treskavac. Investicija je stajala 6,5 milijuna kuna, a svi predviđeni radovi završeni su u srpnju ove godine. Tehnički pregled obavljen je u kolovozu, od kada je rekonstruirana kompostana s novom tehnologijom u funkciji. Navedeno ulaganje omogućava ubrzanu i poboljšanu obradu odvojeno prikupljenog biootpada, što je još jedan hvalevrij

 

Zaživio bike sharing sustav

Kao što je i najavljeno, Općina Malinska-Dubašnica uključila se u krčki bike sharing sustav. Riječ je o javnom sustavu iznajmljivanja električnih bicikala koji svim zainteresiranim mještanima otoka Krka, te mnogobrojnim turistima, omogućuju elektromobilnost. Stanica za iznajmljivanje montirana je u Malinskoj, ima kapacitet od 10 e-bicikala, 10 postolja za njihovo punjenje, upravljački stup, klupu s alatom za popravak e-bicikala i kompresor. E-bicikl može se iznajmiti po cijeni od 20 kn/h, s tim da je prvih pet minuta besplatno, a obračunska jedinica najma je minuta. Registracija za korištenje ove usluge vrlo je jednostavna. Korisnik se može registrirati kod kuće, na svojem osobnom računalu, tabletu ili smarthfonu, ili na samoj stanici. Nakon registracije, potrebno je nadoplatiti račun, a potom se jednostavnim odabirom QR koda otključava odabrani bicikl. Nakon korištenja, bicikl se može ostaviti na bilo kojoj stanici na otoku. Ukoliko nema mjesta na postoljima, bicikl se može zaključati u neposrednoj blizini stanice i prekinuti najam. Detaljnije informacije o sustavu iznajmljivanja e-bicikala građanima su dostupne na internetskim stranicama Ponikava (http:// www.ekootokkrk.hr/krk-bike). Podsjetimo, cijeli projekt, vrijedan gotovo tri milijuna kuna, sufinanciran je sredstvima Ministarstva turizma i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Tekst: Vanda Radetić Tomić

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA