Javna rasprava o prijedlogu  I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići3 za javnu raspravu

Javna rasprava o prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići3 za javnu raspravu

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica objavljuje

J A V N U R A S P R A V U
O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE POSLOVNE NAMJENE K-3 BARUŠIĆ ZA JAVNU RASPRAVU


Javna rasprava će se održati u razdoblju od 23. srpnja 2020. do 30. srpnja 2020. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani mogu izvršiti javni uvid u izloženi Prijedlog plana radnim danom od 8,00 do 12,00 sati u sali prizemlja zgrade Općine Malinska-Dubašnica na adresi Lina Bolmarčića 22.

Javno izlaganje će se održati na mjestu izlaganja plana dana 23. srpnja 2020. godine s početkom u 11,00 sati.

Zainteresirani mogu podnositi primjedbe i prijedloge za vrijeme trajanja javne rasprave od 23. do 30. srpnja 2020. godine.


KLASA: 350-02/19-01/10
URBROJ: 2142/05-04-03/1-20-93
Malinska, 15. srpnja 2020. godine


Pročelnik:
Bernard Cvelić

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA