Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2020. godini

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2020. godini

Na temelju članka 11. Pravilnika o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica, Općinski načelnik Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2020. godini


I.


Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2020. godini mogu dati građani sa prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica i udruge civilnog društva sa sjedištem u Općini Malinska-Dubašnica.
Ukoliko u propisanom roku ne bude dostavljen niti jedan prijedlog, tada prijedlog za javno priznanje Općinskom vijeću može podnijeti općinski načelnik.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica.


II.


Javno priznanje u smislu ovog Pravilnika odnosi se na odnosi se na proglašenje počasnog građanina i na dodjelu Posebnog priznanja Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica u 2020. godini.


III.


Prijedlog se podnosi u pisanom obliku.

Pisani prijedlog za dodjelu za dodjelu javnih priznanja obavezno sadrži:
– podatke o podnositelju prijedloga
– obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata
– životopis kandidata
– prijedlog javnog priznanja

Prijedlozi koji nisu podnijeti u skladu s navedenim neće se razmatrati.


IV.


Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2020. godini s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom podnose se zaključno do 3. srpnja 2020. godine neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, 51511 Malinska, Lina Bolmarčića 22, u zatvorenoj omotnici s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica”.


KLASA: 061-01/20-01/1
URBROJ: 2142-05-03/1-20-1


U Malinskoj, 15. lipnja 2020.


Općinski načelnik:
Robert Anton Kraljić, v.r.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA