Europski projekt: Navodnjavanje dubašljanskoga polja

Europski projekt: Navodnjavanje dubašljanskoga polja

Područje otoka Krka ima relativno velike površine pogodne za razvoj poljoprivrede, većinom unutar kraških polja. Dosadašnjim razvojem projektne dokumentacije prepoznata su područja Vrbničkog polja, bašćanskog polja i područja Velikog luga i Malog luga uz jezero Ponikve. Ulaskom Hrvatske u EU, stvoreni su uvjeti za korištenje sredstava Fonda za ruralni razvoj za potrebe projektiranja i izgradnje novih sustava navodnjavanja.

Područje polja u Dubašnici nalazi se u zaleđu naselja Vantačići i Porat. Prema odredbama Prostornog plana Općine, riječ je o poljoprivrednim površinama većim od 100 hektara, čije tlo ima klasifikaciju kao vrijedno poljoprivredno tlo (P2) te se može koristiti isključivo za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Ukupno je procijenjeno da se unutar polja Dubašnica nalazi 134 hektara, od čega je 32 hektara predviđeno za razvoj sustava navodnjavanja.
Općina Malinska-Dubašnica je tijekom 2018. godine naručila, a Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča, izradio Podlogu za razvoj poljoprivredne proizvodnje na području polja Dubašnica. U njoj je provedena analiza područja obuhvata, analizirana prirodna i društvena obilježja (tlo, klima, vegetacija i dr.), postavljene osnovne pretpostavke organizacije budućeg poslovanja, te dan tehničko-tehnološki opis buduće proizvodnje.

Navedeni podaci i obrade temeljne su odrednice za izradu idejnoga tehničkog rješenja budućeg sustava navodnjavanja i za izradu predinvesticijske studije. Odabirom idejnoga tehničkog rješenja, uz pretpostavku ekonomske i financijske opravdanosti, stvaraju se uvjeti za provedbu ovog projekta.

Općina Malinska-Dubašnica je na nedavno održanom sastanku u općinskoj Vijećnici dobila potporu Hrvatskih voda, Ponikava te Primorsko-goranske županije za provedbu projekta navodnjavanja polja. Projekt je vrijedan 18.658.426 kuna, od kojeg iznosa 85 posto posto sufinancira Europska unija, a preostali dio od 15 posto, Državni proračun Republike Hrvatske.

Ovim bi se obuhvatom omogućilo svim vlasnicima, odnosno korisnicima poljoprivrednih zemljišta, da na svojem proizvodnom tlu za poljoprivredne djelatnosti spoje besplatno priključak za vodu. Potrošnja vode bi im se obračunavala po povlaštenoj tarifi koje je Ponikve voda d. o. o. voljna ispoštovati.

Ovim je projektom predviđeno sagraditi akumulacijski sustav koji se puni tijekom viška vode iz vodovoda Ponikve, odakle se kasnije većim dijelom gravitacijskim putem, te manjim dijelom pomoću crpki, dostavlja do krajnjih korisnika. Ovakav model akumulacije je i uvjet da Europska unija sufinancira projekt.

Sljedeći veliki korak koji se mora provesti je anketa između vlasnika, odnosno korisnika prikazanog područja u grafičkom prilogu, koji će dati svoje mišljenje o ovom projektu „verdure” domaće proizvodnje.


 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA
Homo na Jidra – memorijal Nikola Jurić