Poništenje javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Poništenje javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Općinski načelnik Robert Anton Kraljić, dana 10.10.19. donio je odluku o poništenju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini. Novom Odlukom o stipendiranju učenika i studenata, donesenom na sjednici Općinskog vijeća 12. rujna 2019. godine unijete su omaškom izmjene koje zakidaju dio dosadašnjih stipendista. Izmjena Odluke biti će predstavljena na idućoj sjednici Općinskog vijeća koja se planira krajem listopada. Novi Natječaj objaviti će se nakon toga, a o svim detaljima i izmjenama izvijestiti ćemo na općinskom web portalu.

Odluka o poništenju Natječaja za dodjelu stipendija 


Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini – Općina Malinska Dubašnica

Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, temeljem članka 9. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine” broj 22/19) i članka 31. Statuta Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine” broj 26/09, 43/09 i 14/13, 43/18 i 2/19) raspisuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini 1.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA