Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini

Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, temeljem članka 9. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine“ broj 22/19) i članka 31. Statuta Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine“ broj 26/09, 43/09 i 14/13, 43/18 i 2/19) raspisuje


NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima

u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini


1. Općina Malinska-Dubašnica dodjeljuje pedeset stipendija učenicima i studentima u iznosu od 600,00 kn. Stipendija se isplaćuje mjesečno od 1. rujna 2019. do 30. lipnja 2020. godine (10 mjeseci).

UČENICI SREDNJE ŠKOLE

2. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije temeljem školskog uspjeha ima redoviti učenik srednje škole koji ispunjava slijedeće uvjete:

 1. da je državljanin Republike Hrvatske
 2. da ima prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica i to najmanje posljednje 2 godine
 3. da svi članovi zajedničkog kućanstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica
 4. da je postigao opći uspjeh u svim razredima osnovne škole sa srednjom ocjenom od najmanje 4,5 i opisnu ocjenu iz vladanja „uzorno“, ako po prvi put upisuje prvi razred srednje škole
 5. da je postigao opći uspjeh u prethodnoj godini srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 4,0 i opisnu ocjenu iz vladanja „uzorno“ ako po prvi put upisuje drugi ili viši razred srednje škole
 6. da ne prima stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći u okviru istog stupnja obrazovanja od drugog isplatitelja

 

3. Prijavu na Natječaj pristupnik iz točke 2. podnosi na ispunjenom obrascu uz koji je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • presliku domovnice ili osobne iskaznice (pristupnika i roditelja/skrbnika)
  • uvjerenje o prebivalištu pristupnika (ne starije od mjesec dana)
  • izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva
  • uvjerenje o upisu u tekuću školsku 2019./2020. godinu i
  • dokaz o uspjehu u dosadašnjem školovanju:
 • preslike svjedodžbi ili prijepis ocjena svih razreda osnovne škole za ostvarivanje stipendije pri upisu u prvi razred srednje škole te
 • preslika svjedodžbe ili prijepis ocjena prethodnog razreda za ostvarivanje stipendije u višim razredima srednje škole

 

STUDENTI NA REDOVNOM STUDIJU

4. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije temeljem akademskog uspjeha ima redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

 1. da je državljanin Republike Hrvatske
 2. da ima prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica i to najmanje posljednje 2 godine
 3. da svi članovi zajedničkog kućanstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica
 4. da je postigao opći uspjeh u svim razredima srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 4,5 ako po prvi put upisuje prvu godinu studija
 5. da je postigao opći uspjeh u prethodnoj godini studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,5 uz uvjet neponavljanja godine
 6. da nije stariji od 24 godine od dana objave javnog natječaja
 7. da ne prima stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći u okviru istog stupnja obrazovanja od drugog isplatitelja

 

 1. Prijavu na Natječaj pristupnik iz točke 4. podnosi na ispunjenom obrascu uz koji je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:
  • presliku domovnice ili osobne iskaznice (pristupnika i roditelja/skrbnika)
  • uvjerenje o prebivalištu pristupnika (ne starije od mjesec dana)
  • izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva
  • uvjerenje o upisu u tekuću akademsku 2019./2020. godinu i
  • dokaz o uspjehu u dosadašnjem školovanju:
 • preslike svjedodžbi ili prijepis ocjena svih razreda srednje škole za ostvarivanje stipendije pri upisu u prvu godinu studija
 • prijepis ocjena prethodne godine studija za ostvarivanje stipendije u višoj studijskoj godini te

 

UČENICI KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA

 1. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja ima redoviti učenik /student koji ispunjava sljedeće uvjete:
  1. da je državljanin Republike Hrvatske
  2. da ima prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica i to najmanje posljednje 2 godine
  3. da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica
  4. da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem

Deficitarnim zanimanjima smatraju se kuhari, konobari, slastičari i sveučilišni prvostupnici ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (odgajatelji), logopedi i medicinske sestre.

Učenici i studenti koji se natječu za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja imaju pravo na dodjelu izravne stipendije.

 

 1. Prijavu na Natječaj pristupnik iz točke 6. podnosi na ispunjenom obrascu uz koji je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:
  • presliku domovnice ili osobne iskaznice (pristupnika i roditelja/skrbnika)
  • uvjerenje o prebivalištu pristupnika (ne starije od mjesec dana)
  • izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva
  • uvjerenje o upisu u tekuću školsku/akademsku 2019./2020. godinu

 

VRHUNSKI I VRSNI SPORTAŠI

 1. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije vrhunskim i vrsnim sportašima ima redoviti učenik /student koji ispunjava sljedeće uvjete:
  1. da je državljanin Republike Hrvatske
  2. da ima prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica i to najmanje posljednje 2 godine
  3. da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica
  4. da ima od strane Hrvatskog olimpijskog odbora temeljem Pravilnika o kategorizaciji sportaša utvrđenu jednu od slijedećih kategorija: Vrhunski sportaš, odnosno Sportaš Hrvatske I., II. ili III. kategorije ili vrsni sportaš, odnosno Sportaš Hrvatske IV. i V. kategorije.

Učenici i studenti koji se natječu za dodjelu stipendije vrhunskim i vrsnim sportašima imaju pravo na dodjelu izravne stipendije.

 1. Prijavu na Natječaj pristupnik iz točke 8. podnosi na ispunjenom obrascu uz koji je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:
  • presliku domovnice ili osobne iskaznice (pristupnika i roditelja/skrbnika)
  • uvjerenje o prebivalištu pristupnika (ne starije od mjesec dana)
  • izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva
  • uvjerenje o upisu u tekuću školsku/akademsku 2019./2020. godinu
  • potvrdu Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji sportaša

 

 1. Obrazac za prijavu može se preuzeti s web portala malinska.hr. Rok za podnošenje prijave je 31. listopad 2019. godine (četvrtak). Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Zahtjevi s dokumentacijom predaju se u pisarnicu Općine ili se dostavljaju putem pošte, na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska.

Podnošenjem prijave na oglas, kandidati su izričito suglasni da Općina Malinska-Dubašnica kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, a sukladno odredbama 0pće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

O rezultatima natječaja svi će pristupnici biti obaviješteni pismenim putem u roku 30 dana od zaključenja natječaja.

 

KLASA: 604-01/19-01/1

URBROJ: 2142/05-04-02/2-19-1

Malinska, 1. listopada 2019.

Općinski načelnik

Robert Anton Kraljić

 


PRILOZI:

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA