Poziv na provjeru znanja

Poziv na provjeru znanja

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web-stranice i oglasne ploče Općine Malinska – Dubašnica, imenovanim kandidatima upućuje


P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


Pozivaju se kandidati (s liste kandidata – u prilogu) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica na radno mjesto višeg stručnog suradnika za gospodarstvo, EU fondove, kadrovske poslove i naplatu prihoda u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica – 1 izvršitelja / icu, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja EU INTERREG projekta Deep sea i Arca Adriatica u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad od dva mjeseca, zbog privremenog povećanja obima posla, da pristupe u četvrtak – 11. travnja 2019. godine s početkom u 9:00 sati, na pisano testiranje.
Mjesto održavanja je Vijećnica Općine Malinska – Dubašnica, u prizemlju sjedišta Općine, na adresi Lina Bolmarčića 22, Malinska. Pisano testiranje traje 45 minuta, a istoga dana,
nakon objave rezultata pisanog testiranja, bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.
Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Općine Malinska – Dubašnica (www.malinska.hr).
Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.
Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
KLASA: 112-03/19-01/1
URBROJ: 2142/05-04-01/1-19-24
Malinska, 29. ožujka 2019.


REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA
JEDINSTV ENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 112-03/19-01/1
URBROJ: 2142/05-04-01/1-23
Malinska, 25. ožujka 2019.


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u loklanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za gospodarstvo, EU fondove, kadrovske poslove i naplatu prihoda u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica – 1 izvršitelja / icu, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja EU INTERREG projekta Deep sea i Arca Adriatica u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad od dva mjeseca, zbog privremenog povećanja obima posla, utvrđuje

LISTU KANDIDATA


prijavljenih za radno mjesto višeg stručnog suradnika za gospodarstvo, EU fondove, kadrovske poslove i naplatu prihoda, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

1. I.D., 1985., Matulji
2. M.Đ., 1980., Rijeka
3. K.P., 1985., Malinska
4. J.P., 1983., Vrbnik

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem četiri (4).

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA