Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina

Temeljem odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 19. Ožujka 2019. godine, a na temelju članka 7. i 8. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15, 5/17 i 5/19), Općina Malinska-Dubašnica objavljuje


JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina


I. PREDMET NATJEČAJA


Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina za postavljanje privremenih naprava radi obavljanja sezonskih djelatnosti.


II. NAČIN, MJESTO I ROK ZA DOSTAVU PONUDE


Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom: “NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU”, pismenim putem na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska ili neposredno u Pisarnici Općine Malinska-Dubašnica.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 08. travnja 2019. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.


III. UVJETI NATJAČAJA


Cjeloviti tekst natječaja, u kojem su navedene lokacije i uvjeti provedbe natječaja, može se preuzeti u pisarnici Općine Malinska-Dubašnica u uredovnom vremenu općinske uprave, a objavit će se i na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Općine Malinska – Dubašnica https://www.malinska.hr/.


KLASA: 363-01/19-01/2
URBROJ: 2142/05-04-03/7-19-4

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA


Tekst natječja: Natječaj – javne površine 2019

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA