Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za provođenje programa i projekata u 2019. godini

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za provođenje programa i projekata u 2019. godini

Temeljem Konačne liste odabranih projekata / programa za dodjelu sredstava koju je Povjerenstvo za ocjenjivanje programa i projekata prijavljenih na javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2019. godini donijelo na sjednici održanoj 20. veljače 2019. godine, Načelnik Općine Malinska-Dubašnica donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama za provođenje programa i projekata u 2019.

PRIVITAK:Odluka o dodjeli 2019

Općinski načelnik
Robert Anton Kraljić

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA