Obavijest o VI. izmjeni i dopuni PPU Općine Malinska-Dubašnica

Obavijest o VI. izmjeni i dopuni PPU Općine Malinska-Dubašnica

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 350-02/18-01/43

URBROJ: 2142/05-04-03/1-19-8

Malinska, 4. siječnja 2019.

 

 

 Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 43 od 21. prosinca 2018. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska Dubašnica kao nositelj izrade plana, daje


OBAVIJEST


Obavještava se javnost da se pristupilo izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska Dubašnica („Službene novine Primorsko goranske županije“  broj 13/04, 14/06, 38/09, 9/13, 5/17 i 33/18).
Odluka o izradi objavljena je u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“  broj 43 od 21. prosinca 2018. godine.

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA