Stipanja u Dubašnicu – ne zabit Kolejani!

Stipanja u Dubašnicu – ne zabit Kolejani!

Zovemo Vas da na Stipanju dneva 26. Bozicnoga sredu u plovansku crikvu svetoga Polinara na četire ure zapolne pridete na mašu.

Svi ki vole naše domaće užance neka pridu obučeni u nošnju. Da budu kuntenti i šuperbi kako ča su bili naši stari. Od vavik na ta dan počnu kolejani i toga ćemo se domislit. Po maši ćemo svi skupa poć u dvoranu. Tamo će bit tanac pri sopelah.

Pridite, divertit ćemo se, lipo će bit svin!

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA