Najava 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica

Najava 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica  („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), sazivam


za 28. studenog 2018. godine

s početkom u 17:00 u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica
13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

Za sjednicu predlažem sljedeći:


– D N E V N I     R E D –


1. Prezentacija projekta „Interpretativni centar Malinska“ – NFO d.o.o.

2. Prezentacija projekta „Mala Barka“ / „Arca Adriatica“ – Logoteam d.o.o.

3. Prezentacija projekta „Deep-sea“ – Logoteam d.o.o.

4. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća

5. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća

6. Informacije Načelnika


7. KOMUNALNA NAKNADA


7.1. Odluka o komunalnoj naknadi

7.2. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)


8. Odluka o lokalnim porezima Općine Malinska-Dubašnica


9. PROGRAMI GRAĐENJA I ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


9.1. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

9.2. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu


10. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u Općini Malinska-Dubašnica


11. IMOVINSKI PREDMETI


11.1. Odluka o služnosti Porat – Vantačići – Ponikve Eko Otok Krk d.o.o.

11.2. Odluka o služnosti  Sveti Vid – Ponikve Eko Otok Krk d.o.o.

11.3. Odluka o raspisivanju natječaja – Vantačići- Valica

11.4. Prijedlog za sklapanje nagodbe – Ivica Perišić


12. Vijećnička pitanja


Predsjednica:

Mirjana Maršić, v.r.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA