Informiraj, educiraj, recikliraj

Informiraj, educiraj, recikliraj

Naziv projekta: Informiraj, educiraj, recikliraj

 

Kratki opis projekta:

 

Projekt Informiraj, educiraj, recikliraj provoditi će se na području otoka Krka. Prijavitelj je Grad Krk no u projekt su temeljem potpisanog Sporazuma o udruživanju uključene i jedinice lokalne samouprave s područja otoka Krka, i to: Općina Baška, Općina Dobrinj, Općina Malinska-Dubašnica, Općina Omišalj, Općina Punat i Općina Vrbnik.

 

Cilj projekta:

 

Cilj projekta je izgradnja svijesti stanovništva i posjetitelja otoka Krka o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprečavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Kako bi se realizirao navedeni cilj nositelj projekta i suradnici/sunositelji aktivnosti provesti će niz izobrazno-informativnih aktivnosti koje će obuhvatiti ciljane skupine – svi građani, stanovnici otoka Krka, predškolska i školska djeca, mladi, umirovljenici, odgojno-obrazovne institucije, eudkatori, poslovna javnost i turisti.

 

Očekivani rezultati:

 

Od izobrazno-informativnih aktivnosti provest će se radionice za djecu, lutkarska predstava, osmisliti će se edukativna slikovnica i bojanka te provesti manifestacija Zelena i plava vreća na sedam lokacija na otoku Krku. Od informativnih publikacija na temu sprečavanja nastanka otpada te odgovornog postupanja s otpadom osmislit će se i tiskati letci za lokalno stanovništvo i turiste, letci namijenjeni kuhinjama u ugostiteljskim objektima te edukativni plakati.

Projektom su također predviđeni radijski edukativno-promotivni spotovi posvećeni održivom gospodarenju otpadom, izrada kratkog filma Eco lifestyle Island Krk, animiranog spota te kratkih videa Put otpada – PET i Put otpada – BIO, članak u stručnom časopisu koji ima svrhu promocije projekta te aplikacija za pametne telefone. Očekuje se da će se provedbom navedenih aktivnosti utjecati na podizanje svijesti o važnosti održivog gospodarenja otpadom te da će sprečavanje nastanka i odvajanja otpada biti prepoznato kao društveno prihvatljivo ponašanje.

 

Nakon izdavanje Odluke o prihvatljivosti, u kolovozu 2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 589.136,03 kuna. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 584.573,53 kuna. EU sufinanciranje projekta iznosi 496.127,80 kuna (84,8700419% prihvatljivih troškova).

 

Razdoblje provedbe projekta je od 31. srpnja 2018. godine do 31. srpnja 2019. godine.

 

Kontakt osoba: Dejan Kosić, ing.str., tel.: +385(0)51 654-654, e-mail: dean.kosic@ponikve.hr.


izvor: grad Krk

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA