Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2018. godini

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2018. godini

Na temelju članka 11. Pravilnika o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica, Općinski načelnik Općine Malinska – Dubašnica objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Općine Malinska – Dubašnica u 2018. godiniI.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2018. godini mogu dati građani sa prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica i udruge civilnog društva sa sjedištem u Općini Malinska-Dubašnica.

Ukoliko u propisanom roku ne bude dostavljen niti jedan prijedlog, tada prijedlog za javno priznanje Općinskom vijeću može podnijeti općinski načelnik.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica.

II.

Javno priznanje u smislu ovog Pravilnika odnosi se na odnosi se na proglašenje počasnog građanina i na dodjelu Posebnog priznanja Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica u 2018. godini.

III.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku.

Pisani prijedlog za dodjelu za dodjelu javnih priznanja obavezno sadrži:

– podatke o podnositelju prijedloga
– obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata
– životopis kandidata
– prijedlog javnog priznanja
Prijedlozi koji nisu podnijeti u skladu s navedenim neće se razmatrati.


IV.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2018. godini s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom podnose se zaključno do 2. srpnja 2018. godine neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, 51511 Malinska, Lina Bolmarčića 22, u zatvorenoj omotnici s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica”.

KLASA: 061-01/18-01/1
URBROJ: 2142-05-03/1-18-1


U Malinskoj, 18. lipnja 2018.


Općinski načelnik:
Robert Anton Kraljić, v.r.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA