Najava 8. sjednice Općinskog vijeća

Najava 8. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13),  sazivam


8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica

za 4. travnja 2018. godine (srijeda)
s početkom u 20:00 sati u vijećnici Općine Malinska – Dubašnica


Za sjednicu predlažem sljedeći:

– D   N   E   V   N   I     R   E   D –


1. Usvajanje zapisnika sa 7 . sjednice Općinskog vijeća

2. Odluka o izradi V. izmjena i dopuna PPU Općine Malinska – Dubašnica

3. Plan razvoja i mreže dječjih vrtića Općine Malinska – Dubašnica

4. Plan lokacija za postavljanje privremenih objekata za 2018. godinu

5. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska -Dubašnica

6. Odluka izboru osobe za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Općine Malinska – Dubašnica

7. Zaključak o izboru rješenja sanacije zvonika Svetog Apolinara

8. IMOVINSKI
8.1. Derenčinović
8.2. Prodaja–StariGusar
8.3. Malin
8.4. Tommy

9. Vijećnička pitanjaPredsjednica: Mirjana Maršić, v.r.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA