Natječaj LAG Kvarnerski otoci – mjera 1.1.3. iz Lokalne razvojne strategije

Natječaj LAG Kvarnerski otoci – mjera 1.1.3. iz Lokalne razvojne strategije

LAG natječaja LAG-a Kvarnerski otoci objavljuje natječaj po mjeri 1.1.3. iz Lokalne razvojne strategije LAG-a. Raspoloživa sredstva: 1.005.102, 00 HRK. – 15.000 eura po projektu. Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području Lokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci te se ulaganje mora također izvršiti na tom području.Obuhvat LAG područja (JLS) :

  • Općine: Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Punat, Vrbnik, Omišalj
  •  Gradovi: Cres, Krk, Mali Lošinj

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora biti:

• upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
• mikro ili malo poduzeće
• jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
b. obrt
c. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
d. zadruga.

Kako bi bio prihvatljiv, projekt mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

• biti usklađen s ciljevima i zadacima navedenim u LRS ;
• rezultati projekta moraju biti financijski održivi;
• projekt se mora provoditi na području LAG obuhvata;


I. ULAGANJE U POKRETNU OPREMU – kao lokacija ulaganja se smatra katastarska čestica na kojoj će se oprema trajno nalaziti i koja mora biti na području LAG obuhvata


II. ULAGANJE U NEPOKRETNU OPREMU I/ILI GRAĐENJE I/ILI RESTRUKTUIRANJE TRAJNOG NASADA – kao lokacija ulaganja se smatraju katastarske čestice
na kojoj se ulaganje provodi i koje moraju biti na području LAG obuhvata

• nositelj projekta u poslovnom planu obavezno mora definirati ciljeve, koje je dužan ostvariti u okviru najmanje jedne od aktivnosti iz točke
3.2. ovog Natječaja, a koje se moraju odnositi na:

a) modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.
• provedba projektnih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja prijave projekta;
• projektne aktivnosti moraju se u provoditi u svrhu obavljanja
poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva;

Prihvatljive aktivnosti su:

1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade  proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

NAPOMENA: Prihvatljive aktivnosti iz točke 8. i 9. (lista prihvatljivih aktivnosti) ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu.

PDV je prihvatljiv ukoliko nositelj projekta nije u sustavu PDV-a.

Za sve informacije korisnici se mogu javiti u LAG Kvarnerski otoci na broj telefona: 051/654-617 ili na mail lag@kvarnerski-otoci.hr.


Natječajna dokumentacija (vanjski izvor)


*malinska.hr ne odgovara za sadržaje vanjskih izvora

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA