Poziv na javno predstavljanje uređenja rive u Malinskoj – obuhvata 3.

Poziv na javno predstavljanje uređenja rive u Malinskoj – obuhvata 3.

Općina Malinska – Dubašnica poziva sve sumještane da se odazovu javnoj prezentaciji uređenja rive u Malinskoj (obuhvat 3).  Osim navedenog projekta prezentirati će se i radnje koje će se odviti u uređenju središta Malinske tijekom sljedećih nekoliko godina. Kao i u slučaju novog trga, konačni oblik uređenja biti će određen temeljem odluke mještana, a koji će o istom glasati nakon izlaganja projekta, koji će se održati u velikoj vijećnici Općine, 15. ožujka 2018. godine s početkom u 18:00 sati!OBRAZLOŽENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA:

Uređenje rive zadržalo je osnovne konture prihvaćenog projekta. Zona uz kuće ima drugačiju završnu obradu i onda služi tome da udomi različite potrebe tokom godine. Tu se može nalaziti zelenilo, štandovi, klupe i drugi sadržaji. Bitno je naglasiti da se i danas ta proširenja koriste i zauzimaju dio rive tako da bi to zoniranje uvelo lakšu kontrolu  širenja komercijalnih sadržaja.

Najzanimljiviji dio projekta postaje dio kod raskršća pizzerije “Volta” jer ono nudi perspektivu za kreiranje novog javnog prostora.

  • VARIJANTA 1 – Osnovna značajka ove varijante je da raskršće kod pizzerije “Volta”  postaje proširenje rive koje svojom mekanom formom podsjeća na naš novi trg ali u manjem mjerilu. To proširenje je artikulirano sa jednim velikim stablom ispod kojeg se može dodatno napraviti i klupa. Terasa od velike kuće preprojektirana je na način da je još uvijek odignuta od rive ali zaštićena niskim zelenilom od rive. Na taj način smo dobili novi dio javnog prostora ali smo omogućili da velika kuća ima potencijal ugostiteljskog objekta sa zadovoljavajućom terasom.
  • VARIJANTA 2 – U ovoj varijanti rekonstruiramo terasu velike kuće na način da dio terase ostaje terasa za ugostitelja, dio ostaje zelenilo sa velikim stablom te dio prema rivi pretvaramo u veliku klupu za odmor u hladu. Na ovaj način ovo križanje prestaje biti samo križanje već postaje mjesto zadržavanja, ugodnog mjerila za ljetno i zimsko korištenje.

U prostornim prikazima svake varijante nalaze se podvarijanate koje se odnose na tip zelenila:

1. drvored palmi

2. drvored neke druge manje stablašice / listopadno ili zeleno

3. niže cvjetno grmlje

Također su prikazane varijante sa i bez klupa.

Zgrada ribarnice je prikazana u različitim bojama (bijelo, antracit, kombinacija antracit-drvo), te je dana varijanta “prije stupanja u posjed” gdje se je predviđeno da se na veliku ceradu isprinta stara razglednica Malinske, tako da čini dodatnu atrakciju prije uređenja.

DOBRODOŠLI!


FOTOGALERIJA


VARIJANTA 1:

VARIJANTA 2:

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA