Odluka o dodjeli financijskih srdstava udrugama za provođenje projekata i programa u 2018. godini

Odluka o dodjeli financijskih srdstava udrugama za provođenje projekata i programa u 2018. godini

Temeljem Konačne liste odabranih projekata / programa za dodjelu sredstava koju je Povjerenstvo za ocjenjivanje programa i projekata prijavljenih na javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2018. godini donijelo na sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine, Načelnik 0pćine Malinska – Dubašnica donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama za provođenje programa i projekata u 2018. godini.

Konačna lista (PDF)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA