Odluka o dodjeli financijskih srdstava udrugama za provođenje projekata i programa u 2018. godini

Temeljem Konačne liste odabranih projekata / programa za dodjelu sredstava koju je Povjerenstvo za ocjenjivanje programa i projekata prijavljenih na javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2018. godini donijelo na sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine, Načelnik 0pćine Malinska – Dubašnica donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama za provođenje programa i projekata u 2018. godini.

Konačna lista (PDF)

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.