Javni poziv za prijavu kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna PGŽ – e za 2018. godinu

Javni poziv za prijavu kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna PGŽ – e za 2018. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj


Na temelju točke III. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijavu kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko -goranske županije za 2018. godinu (Župan, KLASA: 022-04/18-01/4, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-49 od 05.02.2018.), Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj objavljuje

J A V N I P O Z I V
ZA PRIJAVU KAPITALNIH PROJEKATA RAZVOJA TURIZMA
ZA SUFINANCIRANJE IZ PRORAČUNA PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU


I. Pravo podnošenja prijave kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Prijava projekata) na ovaj Javni poziv imaju jedinice lokalne samouprave na području Primorsko-  goranske županije.

II. Uputa za prijavitelje na javni poziv za prijavu kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko – goranske županije za 2018. godinu dostupna je na web – stranici Primorsko – goranske županije (www.pgz.hr).

U navedenoj Uputi nalaze se potrebne informacije o prihvatljivim projektima i kriterijima za njihovo vrednovanje, kao i informacija o načinu dostave prijave.

III. Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan kapitalni projekt razvoja turizma.

IV. Rok za dostavu Prijave projekta na ovaj Javni poziv je 02. ožujak 2018.

V. Dodatne informacije u vezi s Javnim pozivom mogu se dobiti na tel. broj: 051/351-964 ili 051/351-260, odnosno putem E-pošte na adresu: gospodarstvo@pgz.hr.

VI. Odluka o odabiru projekata s pripadajućim iznosom odobrenih novčanih sredstava biti će donijeta u roku od 45 dana od dana isteka roka za dostavu Prijave projekta na Javni poziv.

VII. Odluka o odabiru projekata s popisom odabranih projekata i iznosima odobrenih novčanih sredstava bit će objavljena na web-stranici Primorsko-goranske županije (www.pgz.hr) u roku od 15 dana od dana donošenja iste.

Prilozi: (vanjska poveznica)

Javni poziv
Uputa za prijavitelje

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

*malinska.hr ne odgovara za sadržaje vanjskih medija

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA