Tečajevi stranih jezika za iznajmljivače privatnog smještaja

Tečajevi stranih jezika za iznajmljivače privatnog smještaja

U okviru programa cjeloživotnog obrazovanja Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji organizira tečajeve stranih jezika za iznajmljivače privatnog smještaja:

–         Engleski jezik za iznajmljivače privatnog smještaja

–         Njemački jezik za iznajmljivače privatnog smještaja

–         Talijanski jezik za iznajmljivače privatnog smještaja

–         Francuski jezik za iznajmljivače privatnog smještaja

Svaki tečaj je organiziran u trajanju od 30 sati. Fakultet zadržava pravo neodržavanja programa ukoliko se ne prijavi dovoljan broj polaznika.

Nastava se bazira na komunikacijskom pristupu, čiji je cilj brza primjena naučenog gradiva u komunikacijskim situacijama u turizmu. Posebna pozornost posvećuje se uvježbavanju leksičkih elemenata, a pri obradi i uvježbavanju gramatike težište je na strukturama koje se najčešće pojavljuju u komunikaciji. Nakon uspješno završenog programa polaznik dobiva odgovarajuću potvrdu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Cijena pojedinog tečaja iznosi 600,00 kn. Prijave se zaprimaju na e-mail anita.radnic@fthm.hr zaključno sa 01.03.2018. godine.

Više informacija se može dobiti na telefon 051/294-205

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA