Javni natječaj za financiranje programa i projekata od  interesa za opće dobro koje provode udruge.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Javni natječaj je otvoren od 02. siječnja 2018. godine.Rok za dostavu prijava: 02. veljače 2018. u 12:00 sati


1. PRAVILNIK O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

2. TEKST JAVNOG NATJEČAJA

3. UPUTA ZA PRIJAVITELJE

4. OBRASCI:


– Obrazac opisa programa ili projekta (word format)
– Obrazac proračuna programa ili projekta (excel format)
– Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (word format)
– Obrazac izjave o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (word format)
– Obrazac izjave o partnerstvu (word format)
– Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta (word format)
– Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta (word format)
– Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta (word format)
– Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta (excel format)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA