Novi hoteli za još brži razvoj turizma

Novi hoteli za još brži razvoj turizma

Poštovani stanovnici Općine Malinska – Dubašnica,

konac je još jedne uspješne godine za našu Općinu, ali uvjeren sam i za sve djelatnike u turizmu i s turizmom povezanim djelatnostima, jer čini se da je ovogodišnja turistička sezona prema nekim pokazateljima nadmašila one prethodne, usprkos vremenski nestabilnom rujnu. Očekujemo da će naša Općina već sljedeće godine biti bogatija za određenu turističke ponudu, jer kako i sami možete vidjeti, u Sv. Vidu gradi se novi hotel, a nakon što se ostvare svi preduvjeti, očekuje se i početak gradnje planiranog hotela u Malinskoj, u blizini lukobrana. Zasigurno smo svi svjesni benefita koje donosi turizam, kao najznačajnija gospodarska grana na ovome području, i koliko je potrebno zalagati se za trajno podizanje standarda i kvalitete, kako bismo se svi zajedno mogli ponositi našim turističkim proizvodom. Nadajmo se da planirani projekt plutajućeg LNG-a u Omišlju, ukoliko do njegove izgradnje dođe, o kojem su Županijska skupština Primorsko-goranske županije, Gradsko vijeće Grada Krka, Općinska vijeća Općine Omišalj i Općine Malinska-Dubašnica (za sada nema informacije o ostalim otočnim predstavničkim tijelima) zauzela negativan stav, odnosno protive se izgradnji plutajućeg LNG-a, neće utjecati na turizam ovog podneblja.

 

Radovi u Općini

 

Obavljene su sve pripreme za početak gradnje kanalizacijskog sustava u naseljima Sv.Vid – Maršići, Porat – Vantačići, prema Projektu sufinanciranom sredstvima EU fonda. Ukupno će se izvesti 15.997 metara gravitacijskih cjevovoda i 2.412 metara tlačnih cjevovoda te rekonstruirati 11.392 metara vodovoda; rehabilitirat će se 1.317 metara na postojećem sustavu kanalizacije.

Sustav pročišćavanja na Čufu nadogradit će se sekundarnim biološkim stupnjem pročišćavanja kapaciteta 25.000 ES (ekvivalent stanovnika). Ukupna vrijednost investicije na području Općine Malinska-Dubašnica je 88.336.803 kuna. Tim će se projektom obuhvatiti 2.805 novopriključenih kućanstava na području Općine

Malinska – Dubašnica. Radovi na području Porta i Vantačića, te Svetog Vida trebali bi započeti 8. siječnja i završiti do 15. Svibnja iduće godine, dok bi se do početka mjeseca lipnja trebali okončati jednostavni radovi. Nikako se ne bi smjelo dogoditi da nas turistička sezona zatekne u nedovršenim radovima.  Od ostalih radova treba spomenuti asfaltiranje cesta na području Rove, naselja Ljutići i Sv. Ivan; sanaciju obalnog područja Draga; u fazi izgradnje je i oborinska odvodnja na području naselja Porat (prema Fumku) i Vantačići (Studenac). U pripremi je i dokumentacija za oborinsku odvodnju u Ulici Žubra – Valica – more. U izradi je idejni projekt oborinske odvodnje Kremenići – Markat – more.

Dovršena je 1. faza malonogometnog igrališta Dražine, te je gotovo završena izgradnja dječjeg igrališta Grdine. U pripremi je tehnička dokumentacija za dio sportskog parka u Bogovićima.

Vjerojatno se pitate, zašto se ispred župne crkve u Bogovićima nedavno postavljeni asfalt zamjenjuje novim. Odgovor je jednostavan: izvođač je zbog određenih neravnina na cesti bio dužan zamijeniti predmetnu površinu novom, ali o svojem trošku.

 

Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

 

Intenzivno se radi na planiranju rasterećenja područja Markata, te se u tom smislu poduzimaju radnje kako bi se što prije povezalo spomenuto područje s Ulicom Nikole Tesle. Općina je otkupila i dio zemljišta za prometnicu koja će povezivati područje Markata s Kvarnerskom ulicom, tako da je i taj važan dio naselja u fazi projektiranja zbog kompleksnosti zone i oborinskih voda.

Provedene su i pripremne radnje snimanja podmorja na području Portić – Draga, radi uređenja novih kupališnih površina.

Na razradi ideje i projektiranja Obuhvata 3 intenzivno se radi kako bi se iduće jeseni moglo krenuti s uređenjem dijela središta Malinske, od novog trga prema središtu, tzv. potkovi, djelomičnim proširenjem i popločenjem.

Izrađeno je idejno rješenje uređenja staroga Dječjeg vrtića, čijim bi se uređenjem dobio prostor za rad udruga civilnog društva.

Sukladno programu gradnje javne rasvjete za 2017. godinu, proširuje se javna rasvjeta u određenim dijelovima Općine, među ostalim, i prema Ribarskom selu.

Prošireno je područje grobnih mjesta na novom groblju u Bogovićima. U fazi sanacije je i pročelje općinske zgrade sa stražnje strane kao i dijela dvorišta koje je bilo zapušteno.

Radom je započeo i Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša koji je dosad održao dvije sjednice. Potkraj mjeseca siječnja trebao bi biti spreman Program izrade izmjene Prostornog plana. Vjerujem da ćemo izmjenama važećega Prostornog plana ispraviti pojedine sporne odredbe, ali na neki način i pridonijeti boljem stanju u prostoru.

 

Blagdan svetog Nikole

 

U kapeli sv. Nikole u Malinskoj, 6. prosinca, svetu misu predvodio je otac biskup Ivica Petanjak, kojom je proslavljen blagdan zaštitnika pomoraca, ribara, putnika, siromašnih i djece, sv. Nikole. Sveti Nikola cijelog je života brinuo o ljudima i činio čudesa  zbog svoje istinske ljubavi prema bratu čovjeku, pokazujući nam zapravo, na koji način bismo svi mi trebali živjeti i ljubiti jedni druge.

 

Svim stanovnicima Općine Malinska – Dubašnica, te našim dragim iseljenicima, uime svih općinskih službenika i svoje osobno, želim sretan i mirom ispunjen Božić i uspješnu novu 2018. godinu.

 

ROBERT ANOTN KRALJIĆ

Načelnik Općine Malinska – Dubašnica

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA