Najava 5. sjednice Općinskoga vijeća

Najava 5. sjednice Općinskoga vijeća

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko – goranske županije“broj26/09,43/09i14/13), sazivam


55. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica
za 1. prosinca 2017. godine (petak) s početkom u 20:15 sati u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica


Za sjednicu predlažem sljedeći:


D N E V N I   R E D


1. Informacija o realizaciji projekta izgradnje novog dječjeg vrtića

2. PRORAČUN OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA ZA 2017. GODINU
2.1.Odluka o III. izmjeni i dopuni Proračuna za 2017. godinu
2.2. OdlukaoII.izmjeneidopunePlanarazvojnihprogramazarazdoblje2017. do 2019. godine
2.3. Odluka o IV. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
2.4. Odluka o III. izmjeni i dopuni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
2.5. Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za 2017. godinu

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
4. Odluka o dodjeli novčane nagrade za ostvarene sportske uspjehe

5. IMOVINSKIPREDMETI
5.1. Odluka o otkupu zemljišta u naselju Malinska

6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora Općine Malinska – Dubašnica
7. Odluka o izmjeni i dopuni Socijalnog programa Općine Malinska – Dubašnica
8. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
9. Zaključak o projektu izgradnje plutajućeg LNG terminala u Omišlju
10. Vijećnička pitanja


Predsjednica: Mirjana Maršić, v.r.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA