Najava 2. sjednice Općinskog vijeća

Najava 2. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), dostavljam 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica za 17. srpnja 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 13:00 sati u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica.


Za sjednicu predlažem sljedeći:


D N E V N I   R E D


1. Riad Kavazović – Prezentacija idejnog rješenja izgradnje Motela s centom za zabavu
2. Mjesto pod suncem d.o.o. – Prezentacija Interpretacijskog centra Kuća dubašljanske baštine
3. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
4. Odluka o otkupu zemljišta u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste
5. Odluka o dodjeli javnih priznanja
6. Izmjena i dopuna Odluke o uređenju prometa
7. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
8. Odluka o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Malinska – Dubašnica
9. Vijećnička pitanja


Predsjednica:
Mirjana Maršić, v.r.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA