KD Dubašnica: Oglas za primanje 5 (pet) radnika u radni odnos na određeno vrijeme (M/Ž)

KD Dubašnica: Oglas za primanje 5 (pet) radnika u radni odnos na određeno vrijeme (M/Ž)

 
Malinska, 15. ožujka 2017. godineSukladno članku 16. Pravilnika o radu, i odluci o objavi oglasa od 1. ožujka 2017., direktor Komunalnog društva Dubašnica d.o.o., objavljuje

O G L A S
za primanje 5 (pet) radnika u radni odnos na određeno vrijeme (M/Ž)

Prima se 4 (četiri) radnika u radni odnos na određeno vrijeme u periodu od 1. lipnja 2017. godine do 30. rujna 2017. godine na radno mjesto „parkirališni radnik“ radi obavljanja poslova kontrole parkinga i 1 (jedan) radnik u radni odnos na određeno vrijeme u periodu od 15. lipnja 2017. godine do 15. rujna 2017. godine na radno mjesto „parkirališni radnik“ na parkiralištu za autobuse radi obavljanja poslova kontrole i naplate parkinga te ostalih poslova sukladno Pravilniku o radu Društva.

Oglas je objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnim pločama Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. i Općine Malinska – Dubašnica.


Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.


Uvjeti za obavljanje posla:– IV ili V stupanj stručne spreme (SSS);
– vozačka dozvola B kategorije;
– poznavanje rada na računalu i androidu.

Naknada troškova za prijevoz utvrđena je čl. 55. Pravilnika o radu Društva.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:-obvezno osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te adresa elektroničke pošte),
-životopis,
-presliku diplome/svjedodžbe,
-presliku osobne iskaznice i vozačke dozvole (sa obje strane),
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora odabranog kandidata za pojedino radno mjesto predočit će se izvornik isprava.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa (zaključno s 30. ožujka 2017. godine) preporukom putem pošte ili osobno na adresu Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. Stipkino 21, Malinska, sa naznakom “Za oglas za radno mjesto“.

Ukoliko osoba ostvaruje zakonsko pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je na isto se pozvati i uz ostalu potrebnu dokumentaciju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih u zakonu.

Nepotpune i nepravovremene, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za navedeno radno mjesto neće biti uzete u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo imenovano za odabir, provesti će usmeni razgovor u trajanju do 15 minuta, na koji će kandidati biti pozvani putem e-maila ili telefonskim pozivom.

Nakon usmenog razgovora obradit će se prijave i predložit će se direktoru Odluka o izboru kandidata.
Odluku o izboru se dostavlja svakom kandidatu u roku od 8 dana od donošenja iste.
Na izvršeni izbor kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru kandidata.
Prigovor se dostavlja direktoru, koji odlučuje o prigovoru u roku od 8 dana od dana primitka istog.

KD Dubašnica d.o.o. zadržava pravo poništavanja oglasa u svakom trenutku.


                                               DIREKTOR
                                               Ivan Petršorić
Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA