KD Dubašnica: Natječaj za davanje u zakup dvije kamene kućice

KD Dubašnica: Natječaj za davanje u zakup dvije kamene kućice

Temeljemu članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15) i članka 5. Ugovora o koncesiji br. ZLUK-K-01/2014 za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke Malinska, lokacija LUKOBRAN — Komunalno društvo ‘Dubašnica’ d.o.o. dana 26. veljače 2017. god. raspisuje slijedeći:


NATJEČAJ
Za davanje u zakup 2 (dvije) kamene kućice


  1. PREDMET NATJEČAJA:

Predmet natječaja su dvije tipizirane kamene kućice, površine 12 m2 svaka, namijenjene za obavljanje djelatnosti kako slijedi:

Redni broj (lokacija)

Djelatnost Rok (godina) Početna     godišnja

cijena     zakupnine

(cijena  je  izražena bez PDV)

4 Pripremanje  i  ambulantna      prodaja   jednostavnih jela sa ambalažiranim napitcima

2

29.000 kuna

7

Usluga   rent     a   car-a   i/ili  prodaja  autohtonih proizvoda

2

15.000 kuna

 

Lokacija svake pojedine kućice je obilježena na grafičkom prikazu koji je sastavni dio ovog natječaja. Isti ponuđač može imati u zakupu najviše dvije kućice na lokaciji Lukobran Malinska.


  1. VRIJEME ZAKUPA

Zakup kamenih kućica može se koristiti u razdoblju u periodu od 1. svibnja do 31. listopada svake kalendarske godine trajanja zakupa, a zaključno sa 2018.g. (uključujući i tu godinu).

Zakup se daje prema viđenom stanju odnosno zakupnik zakupljuje objekt prema zatečenom stanju. Sva eventualna ulaganja su moguća samo uz prethodnu suglasnost KD ‘Dubašnica’ d.o.o., bez prava na uložena sredstva.


  1. ZAKUPNINA I TROŠKOVI

Zakupnici su obvezni plaćati zakupninu prije zaključenja Ugovora o zakupu za 2017.g., te za 2018.g. najkasnije do 1.veljače 2018.g.

Pored zakupnine uvećane za PDV, zakupnike je obvezan podmirivati troškove struje i vode.

KD Dubašnica d.o.o. će mjesečno ispostavljati poseban račun za struju i vodu prema stanju brojila za svaku pojedinu kućicu koji podmiruje ponuditelj (zakupnik).

Zakupnik je odgovoran za udovoljavanje svih uvjeta za uredno i zakonito obavijanje djelatnosti (minimalni tehnički uvjeti i sl.) te snosi sve troškove za isto.

Pogledajte više.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA