LAG: Odobrena financijska sredstva za provedbu Lokalne razvojne strategije

LAG: Odobrena financijska sredstva za provedbu Lokalne razvojne strategije

LAG-u Kvarnerski otoci Odlukom o odabiru LAG-a odobreno je 7.715.612,52 HRK za provedbu podmjere 19.2., 19.3. i 19.4. namijenjena za potpore za skupine potrošača poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda.

Želimo još jednom napomenuti da je LAG tu kao administrativna i savjetodavna podrška svim poduzetnicima, poslovnim subjektima, JLS-ima, OPG-ovima te svima ostalima koji se bave poljoprivredom i ruralnim razvojem. Stojimo na raspolaganju za organiziranjem radionica za koje smatrate da su potrebne na vašem području te kao potpora u organiziranju bilo kakvih manifestacija ili događanja.

LAG pomaže subjektima i pri prijavi natječaja te smo tako za člana LAG-a Udrugu sirara Krka prijavili natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava u okviru Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta” za 2016. godinu; te su nam sredstva odobrena. Pozivamo da usmjerite i ostale udruge s našeg područja koje imaju ideje za projekte kako bismo im pomogli pri sastavljanju projektne dokumentacije.

Najvažnija zadaća LAG-a u narednom periodu biti će upravo provedba Lokalne razvojne strategije to jest raspisivanje natječaja od strane LAG-a i transferiranje 7.715.612,52 HRK krajnjim korisnicima za realiziranje njihovih projekata. Međutim, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sada kreće u izmjenu Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije” te da bismo počeli raspisivati natječaje i transferirati novce krajnjim korisnicima što je temeljna ideja ove podmjere, moramo čekati navedenu izmjenu. No, kako bismo u trenutku donošenja Pravilnika bili spremni odmah djelovati, bitno nam je da imamo pripremljene projekte koje će JLS prijaviti na natječaj LAG-a. LAG će se voditi time da sve Jedinice lokalne samoupravne koje spadaju pod naše područje budu ravnomjerno zastupljene pri dodjeli sredstava.

Zato pozivamo sve gradonačelnike/ce i načelnike/ce da nam dostave svoje prijedloge vezane za rad LAG-a i za projekte koje žele provesti te organizaciju radionica koje su potrebne na vašem području. Također ako postoji potreba, u svim gradovima i općinama ćemo održati sastanke sa gradonačelnicima/icama i načelnicima/icama kako bismo vam prezentirali mjere za koje će LAG raspisivati natječaje. Molimo Vas da nas kontaktirate na broj: 095/858-8231 ili mail:lag@kvarnerskiotoci.hr

PRIVITAK (Pdf)

Predsjednik LAG-a „Kvarnerski otoci”
Zdenko Kirinčić


Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA