Najava 38. sjednice Općinskog vijeća

Najava 38. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), dostavljam  3 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica za 15. veljače 2017. godine (srijeda)  s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica.  Za sjednicu predlažem sljedeći:


– D N E V N I   R E D –


1. Prezentacija projekta „Riva velike barke Malinska“

2. Prezentacija i davanje podrške Projektu „Revitalizacija Jezera“

3. Usvajanje zapisnika sa 37. sjednice Općinskog vijeća

4. Prijedlog Odluke o financiranju dijela projekta izgradnje dječjeg vrtića u Malinskoj iz sredstava od ustupljenog poreza na dohodak ostvarenog na području Općine Malinska – Dubašnica

5. JAVNE POVRŠINE:
5.1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim površinama
5.2. Plan lokacija za postavu privremenih objekata 2017. godine

6. Odluka o izboru osobe za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Općine Malinska – Dubašnica

7. IMOVINSKI PREDMETI:
7.1. Odluka o prihvaćanju ponude za prodaju dijela k.č. 3817/1 k.o. Malinska – Dubašnica
7.2. Odluka o izmjeni odluke o otkupu zemljišta u svrhu izgradnje prometnice u predjelu Rova

8. PROSTORNO PLANIRANJE:
8.1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska – Dubašnica
8.2. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)

9. Vijećnička pitanja


Predsjednik:

Zdenko Cerović, v.r.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA