Radno vrijeme službe za socijalnu skrb Općine Malinska – Dubašnica

Radno vrijeme službe za socijalnu skrb Općine Malinska – Dubašnica

Zbog korištenja bolovanja referentice za socijalnu skrb prijem korisnika socijalne skrbi u Općini Malinska – Dubašnica od 24.11.2016. vrši se u novom radnom vremenu.


 SOCIJALNA SKRB – RAD SA STRANKAMA

15.12.2016.  u vremenu od 16:30 do 17:30 sati

Daljnji termini prijema stranaka objavit će se naknadno.


Sve ostale informacije vezene uz socijalnu skrb mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska – Dubašnica i na telefon 051/750-500.
Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA